nieuws

Optimaal ontwerp kas voor betere voedselvoorziening wereldwijd

14 jun 2019

Het adviesproduct SIOM, een hulpmiddel voor de glastuinbouw om kassen optimaal te ontwerpen, komt deze zomer in een uitgebreide versie beschikbaar. TNO ontwikkelde het simulatiemodel in samenwerking met de technische toeleveranciers verenigd in stichting Hortivation. SIOM is overal ter wereld bruikbaar, omdat het rekening houdt met lokale omstandigheden waaronder weer en klimaat. Het vormt een antwoord op de trend naar zoveel mogelijk lokaal produceren, zowel op het land als in de stad en uiteindelijk een betere voedselvoorziening in de wereld.

Wilt u meer weten over het Systeem Integratie en Optimalisatie ModelSysteem Integratie en Optimalisatie Model?

Neem contact op met Egon Janssen

Neem contact op

Het Systeem Integratie en Optimalisatie Model (SIOM) adviseert over de ideale combinatie van alle gebruikte componenten en materialen bij het ontwerp van de kas. De afgelopen twee jaar zijn eerste versies door ruim tien gebruikers in alle delen van de wereld getest. Ook hebben zij hun data beschikbaar gesteld, waardoor er een uitgebreide database is opgebouwd met gegevens over constructies, te gebruiken materialen als glas, staal en doek, verwarming, ventilatie, koeling en irrigatie van uiteenlopende leveranciers.

Toonaangevend in hoogwaardige kassystemen

De software is ontwikkeld in samenwerking met de stichting Hortivation die zich richt op technische innovaties in de glastuinbouw. Deze sector is wereldwijd toonaangevend in het ontwerp van hoogwaardige kassystemen. Ruwweg tachtig procent van alle glazen kassen ter wereld zijn van Nederlandse origine. De opkomst van sensortechnologie, big data en het Internet of Things maken hier tal van nieuwe toepassingen mogelijk. Gecombineerd met de expertise van TNO op het gebied van modellering, materialen en constructies maakt SIOM tot unieke simulatiesoftware voor kasontwerp.

Voedselvoorziening optimaliseren

SIOM houdt de Nederlandse kastuinbouw aan de top, maar is tevens bedoeld om voedselvoorziening in grote delen van de wereld te optimaliseren. Lokaal produceren en consumeren is te verkiezen boven transport van voedsel over grote afstanden. Per locatie is de ideale kas te ontwerpen, rekening houdend met extreme omstandigheden zoals in de tropen of andere gebieden. SIOM bevat informatie uit lokale bronnen zoals de hoeveelheid zon, neerslag, grondwater en andere relevante gegevens. Dat resulteert in een maximale opbrengst van groente en fruit tegen zo laag mogelijke kosten door zeer efficiënt gebruik van energie en water.

Het concept SIOM past ook goed in de visie van de overheid op kringlooplandbouw. Daarin gaat het om voedsel produceren op een manier die past bij de ondernemer, het klimaat en de natuur. Deze vorm van landbouw produceert zo min mogelijk afval en benut grondstoffen en eindproducten optimaal.

TNO heeft de nieuwe versie van SIOM medio juni gepresenteerd op de GreenTech Amsterdam voor een gehoor van binnen- en buitenlandse bedrijven uit de land- en tuinbouw, toeleveranciers, investeerders, overheden en stadsbestuurders.

Ons werk

SIOM: Systeemintegratie voor de internationale glastuinbouw

Nederland is mondiaal marktleider op het gebied van glastuinbouw. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Hoe kan je deze technologie aanpassen... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw

Mediavragen?

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.