nieuws

TNO onderzoekt economische ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam

26 jun 2019

De economie van de Metropoolregio Amsterdam blijft ook de komende jaren groeien, maar loopt tegen grenzen aan. Ondermeer de vergrijzing en verduurzamingsopgaven beïnvloeden toekomstige economische groei. Daarnaast wordt de groei geremd door een afnemende arbeidsproductiviteit. Door druk op de lokale woningmarkt, zijn voor het eerst meer verhuizingen naar elders in Nederland zichtbaar. Dit blijkt uit de Economische Verkenningen MRA 2019.

Meer weten?

Kijk hier voor de volledige economische verkenningen Metropoolregio Amsterdam.

EVMRA 2019

Economische groei Metropoolregio Amsterdam vertraagt

De economie van de MRA groeide voor het zesde jaar op rij, op een tempo zowel boven het landelijk gemiddelde als boven dat van andere grootstedelijke regio's in Europa. In 2018 bedroeg de groei van de regio 3,4 procent. Naar verwachting neemt dit tempo af naar 2,8 procent in 2019 en 2,3 procent in 2020.
De werkloosheid is met een percentage van 4 procent uitzonderlijk laag en bestaat vrijwel uitsluitend nog uit frictiewerkloosheid (mensen die tussen twee banen zitten) en structurele werkloosheid (mismatch). De arbeidsparticipatie zit dicht tegen de bovengrens aan. Met de hoge vacaturegraad lopen tekorten in verschillende sectoren op. Onder andere de sectoren Zorg en Onderwijs kunnen moeilijk vactures opvullen.

Als gevolg van de vergrijzing houden deze tekorten naar verwachting aan. Tezamen met een afzwakkende groei van de arbeidsproductiviteit zorgt deze daling van het arbeidsaanbod voor een rem op de toekomstige economische groei van de Metropoolregio. Daarnaast zullen verduurzamingsopgaven, die onder meer de staalproductie, luchtvaart en de haven raken, de komende jaren veel investeringen vergen.

Economische Verkenningen startpunt van beleid en regionale samenwerking

De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam worden door TNO, de Vrije Universiteit Amsterdam en NEO Observatory opgesteld. Deze publicatie dient als feitenbasis voor bestuurders, beleidsmedewerkers en iedere andere partij die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. De bevindingen zijn op 17 juni 2019 gepresenteerd tijdens het State of the Region evenement. Dit was de aanleiding voor een discussie over uitdagingen, knelpunten en kansen en opmaat voor de 'State of the Region' speech die burgemeester Femke Halsema die dag gaf.

TNO-model biedt prognoses en dieper regionaal-economisch inzicht

De economische verkenningen MRA zijn gebaseerd op een door TNO ontwikkeld prognosemodel en bewerkte CBS-data. “Wij bewerken deze om regio's op een dieper niveau te analyseren. Wij kijken dan naar verschillende dimensies. Dit geeft een meer fijnmazig beeld van de regionale ontwikkelingen,” legt Thijmen van Bree uit. Hij is TNO onderzoeker en ontwikkelde mede het gebruikte TNO-model. “Op basis van de databewerkingen en modeluitkomsten ontstaat een actueel en betrouwbaar beeld van bijvoorbeeld de omvang van het bruto regionaal product. We bieden inzicht in wat daarin de bijdrage is van sectoren en regionale specialisaties. En, wij duiden de impact van nationale en internationale ontwikkelingen op de regionale economie. De uitkomst van de analyse is geen kant-en-klaar beleidsadvies. Het is een startpunt om (gezamenlijk) economisch beleid te optimaliseren.”

Routes naar energietransitie in de MRA, digitale connectiviteit, digitalisering en digitale transformaties

Parallel aan de hoofdpublicatie in 2019 zijn twee thematische rapportages in de reeks MRA Beleidsonderzoek geschreven. In de eerste publicatie gaan TNO en Dialogic in op het thema digitale connectiviteit, digitalisering en digitale transformaties in de MRA. Hierin wordt de stand van zaken op het gebied van digitale connectiviteit beschreven en worden de implicaties van digitale transformaties, en de snelheid waarmee deze zich voltrekken, geduid.

In de tweede thematische publicatie gaan TNO, de VU en NEO Observatory in op het huidige energiegebruik van de MRA en routes naar een energietransitie.

Expertise

Strategic Business Analysis

Strategic Business Analyse van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie... Lees verder
Thema

Strategische Analyses & Beleid: 'Complexe vraagstukken omzetten in duurzame innovaties'

Hoe moet de innovatieagenda van de EU en Nederland eruit zien? Hoe versnellen we de energietransitie? Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig, wat zijn de kosten en levert... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.