nieuws

Update zonnewegdek pilot SolaRoad in provincies Noord- en Zuid-Holland

11 jul 2019

Na eerdere succesvolle toepassing op fietspaden is op 7 maart een pilot waar SolaRoad werd toegepast op een baan voor zwaar verkeer van start gegaan. In Noord- en Zuid-Holland werd in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen. Kort na de opening zijn enkele beschadigingen aan het wegdek geconstateerd. Daarop zijn proefvakken tijdelijk afgezet voor nader technisch onderzoek.

De eerste uitkomsten van dit onderzoek wijzen uit dat een reparatie van de beschadigde SolaRoad-elementen niet mogelijk is. De  provincie Zuid-Holland heeft als launching customer daarop besloten het niet zinvol te vinden betrokken te blijven bij de huidige pilot. Daarmee beëindigt de provincie Zuid-Holland ook haar rol in het proefproject.

Het zonnepaneel met de toplaag blijkt op het proefvak gedeeltelijk los te komen van het onderliggende beton van de SolaRoad-elementen. Dit  leidt tot vervorming waardoor de fysieke belasting  van zwaar verkeer tot verdere schade leidt aan het wegdek. Doordat de schade zich midden in de SolaRoad-elementen bevindt en niet bereikbaar is, is een reparatie niet mogelijk gebleken. Het onderzoek zal naar verwachting eind augustus volledig afgerond zijn.

TNO betreurt het vroegtijdig optreden van schade en de conclusie dat reparatie niet mogelijk is. De SolaRoad-technologie zal doorontwikkeld worden voordat een vervolgpilot voor zwaar verkeer kan worden gedaan. Het is inherent aan een innovatieve, veelbelovende technologie dat zich onverwacht problemen kunnen voordoen. De reeds opgedane kennis en informatie met deze pilot en de uitkomsten van het onderzoek  zijn zeer waardevol voor de verdere ontwikkeling van de SolaRoad-technologie. TNO zal de uitkomsten van het onderzoek verder bestuderen en later dit jaar verdere conclusies over de voortgang van dit project trekken.

De  SolaRoad-pilots zwaar verkeer zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen TNO, de provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en Strukton Civiel West.

Zie ook
Ons werk

Zonne-energie in wegdek en wegbermen

Zonnepanelen integreren in het wegdek en wegbermen zijn oplossingen voor het grootschalig en onzichtbaar winnen van zonne-energie, zonder dat daar extra ruimte voor nodig is. Het idee is dan ook zoveel... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Sten de Wit

  • Energie
  • Bouw

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.