nieuws

Recente TNO-rapporten bij 'dieselbrief' Ministerie van IenW aan Tweede Kamer

23 jan 2020

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft recent een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een update over Dieselgate in het bijzonder en meer algemeen over ontwikkelingen rond de emissies van (diesel)voertuigen. Als bijlagen bij die brief zijn ook drie TNO-rapporten aan de Kamer gestuurd. Daarnaast is recent nog een vierde TNO-rapport uitgekomen dat relevant is voor ontwikkelingen in de emissiewetgeving voor personen- en bestelauto’s.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: Zevende overzichtsbrief dieselfraude

van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ga naar de site

Effecten van software update op VW Polo

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan TNO gevraagd om gegevens te verzamelen over de gevolgen voor praktijkemissies en voertuigeigenaren van de software update die door het VW-concern beschikbaar is gesteld voor auto’s met sjoemelsoftware.

Voor één VW Polo uit de groep auto’s die beschikt over sjoemelsoftware is het emissiegedrag gemeten en geanalyseerd vóór en na het uitvoeren van de software-update. Het voertuig is gedurende twee jaar gemonitord. De software-update bleek op dit voertuig nauwelijks effect te hebben op NOx emissies, CO2-emissies en brandstofverbruik, en het motorvermogen.

Metingen voor RDW aan Jeep Cherokee en Suzuki Vitara

TNO heeft in opdracht van de Dienst Wegverkeer (RDW) emissieonderzoeken uitgevoerd aan een Euro 5a Jeep Cherokee en een Euro 6b Suzuki Vitara, beide met dieselmotor. Eerder onderzoek door de RDW uit 2017 gaf aanleiding om deze voertuigen nader te onderzoeken. Doel van de door TNO uitgevoerde vervolgonderzoeken was om het NOx-emissiegedrag van beide voertuigen in kaart te brengen vóór en na de update van de motorkalibratie software. De emissiemetingen zijn verricht op een testbaan van de RDW, op een rollenbank en op de openbare weg. Voor nadere informatie over de interpretatie van de uitkomsten verwijzen we naar de RDW.

Onderzoek naar emissies buiten grenzen van RDE-test

In TNO meetprogramma’s is veelvuldig vastgesteld dat praktijkemissies van (vooral) dieselauto’s veel hoger zijn dan de officiële emissielimieten. De auto’s bleken sterk geoptimaliseerd op de officiële laboratorium test. Bij rijomstandigheden die niet door de test waren afgedekt gebruikten fabrikanten een alternatieve regelstrategie met als veel gehoord argument dat dit zou zijn nodig om de motor te beschermen. Sinds de toevoeging aan de typekeuringstest van een meting op de weg (RDE ofwel Real Driving Emissions) in 2017 is dat aan het veranderen: auto’s moeten ook in de praktijk in een veel groter gebied van rijomstandigheden lage emissies realiseren. Maar niet alle rijomstandigheden vallen onder RDE. Sprekende voorbeelden: een familie in een volgepakte auto met dakkoffer op weg naar de vakantiebestemming, een auto die een aanhanger of caravan trekt, of de emissies tijdens het krabben van de ruiten in de winter met de motor aan. Het is nog onvoldoende geregeld hoe hoog de emissies mogen zijn buiten het RDE-gebied. TNO heeft die omstandigheden in kaart gebracht en onderzocht in hoeverre het technisch mogelijk is om ook in die omstandigheden lage emissies te eisen. Als onderdeel van de voorbereiding van nieuwe Europese Euro-7 emissiewetgeving, wordt nu onder meer gekeken of RDE kan worden uitgebreid.

Relevante rapporten

Ons werk

Emissiemetingen aan personen- en bestelauto’s

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNO het steekproefcontroleprogramma voor personen- en bestelauto's uit. In dit meerjarenprogramma worden voertuigen uit de praktijk door... Lees verder
Ons werk

Verbeteren luchtkwaliteit door monitoring werkelijke uitstoot

Uit metingen blijkt al langer dat er een gat gaapt tussen de Europees vastgestelde normen voor emissies door motorvoertuigen en de daadwerkelijke uitstoot op de weg. Al vele jaren meet TNO onder reële... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.