nieuws

TNO ondersteunt start-up XYZ Dynamics met de realisatie van emissievrije stadslogistiek

16 jan 2020

Tijdens de VN-klimaattop in New York afgelopen september kwamen landen uit alle delen van de wereld samen om te praten over de acties die nodig zijn om de klimaatverandering te bestrijden. De temperaturen stijgen en de emissies moeten worden verlaagd. Dit vraagt niet alleen om een verandering in de politieke houding, maar vooral ook om een verandering van bedrijven. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk is het moeilijk deze overgang te maken, vooral in de transportsector.

Overheden ondernemen actie om de uitstoot te verminderen met als doel emissievrij te worden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de invoering van zogenaamde zero-emissiezones. Deze zones definiëren de emissienormen voor een bepaald gebied, waardoor de luchtkwaliteit wordt verbeterd.

Erik Hoedemaekers and Annekoos Schaap at the TNO batterycell testcenter in Helmond

Als onderdeel van de emissievrije stadslogistiek is het streven van 57 gemeenten en provincies in Nederland emissievrij te worden bevoorraad tegen 2025. Wagenparkeigenaren die Light Commercial Vehicles (LCV, bijvoorbeeld bestelbusjes) gebruiken, hebben moeite om aan deze eisen te voldoen. De volledig elektrische alternatieven die nu op de markt zijn, voldoen niet aan hun behoeften met betrekking tot bereik, laadvermogen en prijs.

Onderzoek gedaan door adviesbureau Arthur D. Little toont een 67% toename in de zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO) wanneer gebruik wordt gemaakt van deze volledig elektrische LCVs [1][2]Dit is een financiële no-go voor wagenparkeigenaren.

Elektrische aandrijflijn

XYZ Dynamics lost dit probleem op door de ontwikkeling van de AxLectric™, een retrofit add-on elektrische aandrijving voor LCVs die samen met TNO wordt ontwikkeld. Deze elektrische aandrijflijn is te monteren is op lichte bedrijfsvoertuigen waardoor grote wagenparkeigenaren hun werk in de toekomst kunnen blijven uitvoeren. De AxLectric™ creëert een hybride aandrijflijn en optimaliseert daardoor het gebruik van een conventionele en een elektrische aandrijflijn, afhankelijk van waar het voertuig zich bevindt.

Met haar jarenlange ervaring in technologieontwikkeling en expertise op uiteenlopende gebieden, heeft TNO de juiste kennis in huis om XYZ Dynamics te ondersteunen in dit project. XYZ Dynamics is een jong bedrijf met een ‘just do it’ mentaliteit en heeft daardoor nog niet alle vervolgstappen volledig uitgekristalliseerd. Naast de onderzoekwerkzaamheden, ondersteunt TNO ook startups door hun R&D en labs beschikbaar te stellen en technische expertise aan te bieden. Erik Hoedemakers van TNO: “Ondersteuning van Nederlandse bedrijven is een van de centrale rollen van TNO. Onze expertise, faciliteiten en andere middelen kunnen cruciaal zijn voor het verkennen van nieuwe innovaties.”

Batterij-onderzoek

Op dit moment werken Erik Hoedemaekers (Scientist Integrator bij de Powertrains onderzoeksgroep TNO Unit Traffic & Transport) en Annekoos Schaap (TU/e Bachelor student bij XYZ Dynamics) aan een batterij-onderzoek om zo de ideale batterij samenstelling en configuratie te vinden voor de AxLectric™ serieproductie. Hierbij worden verschillende batterijcellen gemodelleerd en getest voor gespecificeerde ontwerpeisen die van belang zijn voor de implementatie in LCVs.

De samenwerking tussen TNO en XYZ Dynamics is een goed voorbeeld van hoe onderzoeksinstituten en startups samen kunnen werken voor het behalen van betere resultaten. De organisaties blijven samenwerken om de markt te bedienen en zo een emissievrije stadslogistiek te realiseren. De bevindingen van het onderzoek worden begin 2020 gerapporteerd.


Voetnoten

[1] Arthur D Little. (2016). Battery Electric Vehicles vs. Internal Combustion Engine Vehicles. Retrieved from https://www.adlittle.de/sites/default/files/viewpoints/ADL_BEVs_vs_ICEVs_FINAL_November_292016.pdf

[2] Arthur D Little. (2019). The German market for battery-electric light commercial vehicles. Retrieved from https://www.adlittle.com/en/german-market-battery-electric-light-commercial-vehicles

Nieuws
Contact

Ir. Erik Hoedemaekers MSc

  • Batterijen
  • Elektrische voertuigen
  • State-of-Charge
  • State-of-Health
  • Remaining-Useful-Life

Mediavragen?