nieuws

Beleidsoplossingen voor een effectieve Digitale Industriële B2B-platform economie

De race die Europa zich niet kan veroorloven te verliezen • 21 feb 2020

Woensdag 19 februari presenteerde Thierry Breton, EU-commissaris voor Interne Markt zijn nieuwe EU-gegevens- en AI-strategie, waarbij hij de nadruk legde op de ontwikkeling van Europese dataplatforms. Hij kondigde aan dat de Europese Commissie 2 miljard euro zal investeren in de ontwikkeling van gemeenschappelijke EU-gegevensplatforms.

Kansen grijpen voor de Europese industrie

Daarmee legt de EU de nadruk op de digitalisering en de wijze waarop deze een enorm groeipotentieel voor Europa biedt, maar het is ook een van de grootste uitdagingen voor de Europese industrie in de komende decennia. De industrie heeft een hoge toegevoegde waarde voor de Europese economie, maar worstelt met de sterke concurrentie van de VS en China. Nieuwe data gestuurde diensten kunnen een sterke impuls geven aan de Europese industrie, maar daarvoor zijn Europese digitale B2B-platforms nodig. Digitale Business to consumer (B2C)-platforms zoals Facebook, Instagram, Netflix, Amazon, Uber en AirBnB zijn vandaag de dag overal aanwezig. Business to business (B2B) platforms gaan mogelijk hetzelfde betekenen voor de Europese industrie.

B2B-platforms moeten de digitale Europese soevereiniteit waarborgen

Op dezelfde dag organiseerden TNO en het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) een workshop met Europarlementariërs en industriële belanghebbenden in het Europees Parlement als vervolg op de onlangs gepubliceerde studie “Industrial B2B platforms: The race Europe cannot afford to lose” (Industrial B2B platforms": De race die Europa zich niet kan veroorloven te verliezen). De TNO/JIIP-studie beveelt aan dat Europa haar positie op het gebied van digitale B2B-platforms moet versterken. 

De belangrijkste resultaten van de TNO/JIIP-workshop zijn onder meer de noodzaak om intersectorale initiatieven voor gegevensuitwisseling te bevorderen, de noodzaak om de digitale Europese soevereiniteit te waarborgen en de noodzaak om het MKB, als ruggengraat van de Europese industrie, te bevorderen.

Horizontale standaarden nodig voor data- en cloud-infrastructuur

Tijdens de workshop zei ThyssenKrupp CTO en voorzitter van de IDSA, dr. Reinhold Achatz: "International Data Spaces als aankomende wereldwijde standaard voor gegevensuitwisseling heeft het potentieel om de basis te vormen voor platforms op basis van Europese waarden en om gegevenssoevereiniteit aan te brengen bij kunstmatige intelligentietoepassingen en bij GAIA-X". Het Duitse GAIA-X-initiatief bouwt voort op de IDS om een Europese cloud- en data-infrastructuur te creëren. 

Het hebben van soevereiniteit over de data- en cloud-infrastructuur wordt ook beschouwd als een belangrijk element van de EU-gegevens en AI-strategie van Europa. Een meer assertieve aanpak wordt voorgesteld. 

Economische kansen op basis van Europese waarden

Tom Berendsen MEP (EVP) vermeldde: "Er liggen zeker economische kansen in het gecontroleerd en beschermd delen van de bestaande gegevens van de industrie, het MKB en de overheid. De Europese aanpak moet ervoor zorgen dat we AI in onze samenleving toelaten op basis van onze normen en waarden". 

Mohammed Chahim, MEP (S&D), die als gastheer optrad voor de zitting in het parlement: "Een proactieve benadering van het B2B-platform is belangrijk voor het Europese bedrijfsleven en kan ook de Europese positie op de B2C-platformmarkt versterken". 

TNO zal de volgende stappen ondersteunen 

TNO zal met nationale en internationale stakeholders blijven werken aan de adoptie van deze nieuwe technologieën in hun specifieke marktdomein. 

Een belangrijk voorbeeld is het Smart Connected Supplier Network field lab, waarin productiebedrijven en hun ICT-leverancier samenwerken aan het delen van gegevens in de hightech productieketen. Het is ook een van de belangrijkste use-cases in de International Data Spaces Association, waarvan TNO lid is. 

Samen met JIIP-partners zal TNO beleidsinitiatieven en experimenten die kunnen bijdragen aan de inzet van B2B-platforms in Europa verder ontwikkelen en ondersteunen.

Nieuws
Contact

Dr. Claire Stolwijk

  • Innovation policy
  • public-private partnerships
  • Smart Industry
  • Key Enabling Technologies

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.