nieuws

EU-project DRIVER+ lanceert palet van producten voor de ontwikkeling van crisisbeheersingscapaciteiten

25 feb 2020

De veiligheid van onze maatschappij wordt geconfronteerd met nieuwe bedreigingen en crises. De schaal en het tempo van deze crises vormen enorme uitdagingen voor overheden, crisisbeheersingsorganisaties en aanbieders van vitale infrastructuur. Denk aan klimaat gerelateerde crises (zoals bosbranden, overstromingen en stormen) maar ook nieuwe dreigingen zoals hybrid threats. Deze domineren in toenemende mate het leven van mensen in Europa en wereldwijd. TNO en de andere DRIVER+ partners hebben nu het volledige palet met nieuwe geavanceerde tools en methoden beschikbaar gesteld om innovaties te beproeven en crisisbeheersingscapaciteiten verder te ontwikkelen.

Probeer DRIVER+ producten

Neem contact op met Marcel van Berlo voor meer informatie over hoe DRIVER+ jouw organisatie kan helpen

Stuur mail

Hoe crisisbeheersing in Europa verbeterd kan worden

Het door de EU gefinancierde DRIVER+ project bracht 34 partners samen om onderzoek, proeven, demonstraties, technologiebeoordelingen en productontwikkeling voor crisisbeheersing uit te voeren. Tijdens de tweedaagse slotconferentie op 19 en 20 februari 2020 in Brussel, presenteerden en demonstreerden de partners de resultaten van dit succesvolle project. Meer specifiek werd het pan-Europese testbed voor crisisbeheersing gepresenteerd (inclusief de Trial Guidance Methodology), gericht op het uitvoeren van systematische proeven om oplossingen te evalueren, zoals bijvoorbeeld overstromingsmodelleringssoftware of het gebruik van drones voor schadebeoordelingen. De Portfolio of Solutions (PoS) stelt crisisbeheersingsorganisaties in staat oplossingen te vinden die aan hun behoeften voldoen en hun ervaringen met deze oplossingen te delen. Het Crisis Management Innovation Network Europe (CMINE) is een platform voor crisismanagementorganisaties en professionals om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en innovatie te bevorderen. Verschillende praktijkgerichte organisaties hebben een verklaring ondertekend die hun ambitie illustreert om een expertisecentrum te worden, ter ondersteuning van het gebruik en de implementatie van de DRIVER+ resultaten in heel Europa.

Crisisondersteuning in Nederland

Als technisch coördinator van DRIVER+ was TNO volledig betrokken bij de ontwikkeling van de resultaten. Hierdoor kan TNO de Nederlandse overheid en crisisbeheersingsorganisaties goed blijven ondersteunen en faciliteren bij het ontwikkelen en testen van nieuwe mogelijkheden en innovaties voor toekomstige dreigingen en crises.

Vervolgstappen

De effecten van klimaatverandering en opkomst van nieuwe soorten dreigingen blijven onze samenleving uitdagen en vragen om constante innovatie en nieuwe oplossingen. TNO zal blijven samenwerken met andere Europese partners in het kader van het EU Horizon Europe Programma. Op deze manier zal TNO zorgen voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe innovaties die de Nederlandse overheid ondersteunen bij het voorbereiden op bekende en onbekende crises.

Ga naar de DRIVER+ project website:

Ons werk

Crisisbeheersing: nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen

De complexe, gedigitaliseerde samenleving confronteert ons met nieuwe crisistypen. Als vitale organisaties of bedrijven geraakt worden door (cyber)aanvallen, ligt maatschappelijke ontwrichting op de loer.... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Human Behaviour & Organisational Innovation

Wij ontwikkelen en passen kennis toe op het gebied van sociale innovatie. De focus ligt enerzijds op interventies voor gedragsverandering, om acceptatie van 'nieuw' gedrag door klanten en burgers te versnellen.... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Marcel van Berlo

Mediavragen?