nieuws

Innovatie van politiewerk draagt bij aan de veiligheid van Nederland

27 feb 2020

Op 27 februari 2020 stonden de politie en TNO stil bij de samenwerking die er op is gericht het politiewerk door innovatie te versterken. Een delegatie van beide organisaties was te gast bij de Landelijke Eenheid. De aandacht ging hierbij uit naar werkende innovaties in de politie praktijk.
De politie en TNO werken samen om het politiewerk door innovatie te versterken.


Voortvluchtigen en opsporingsdiensten

Bij het Fugitive Active Search Team (FastNL) is gewerkt aan een softwaretool die met behulp van Kunstmatige Intelligentie het gedrag van de voortvluchtigen (met een onherroepelijke gevangenisstraf) voorspelt. De gebruikte algoritmen zijn in afstemming met het programma Onvindbaren en het Openbaar Ministerie ontwikkeld en kunnen op transparante wijze worden verantwoord bij een rechter of toezichthouder. Met het systeem wordt op dit moment proef gedraaid.

De innovatiebehoefte van specialistische opsporingsdiensten is groot en juist om die reden is de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking actief met innovatie en technologische ontwikkeling. Wetenschappers van TNO versterken dit proces in de praktijk en werken in gezamenlijkheid aan onderwerpen als het stoppen van voertuigen en het vergaren van informatie voor onderzoeken. Tijdens het bezoek is ingegaan op verschillende voorbeelden die de politie beter in staat moeten stellen met behulp van moderne technologie het werk in de opsporing uit te voeren.

Darkweb

Het Team Cyber Enabled Crime van de politie en TNO werkt aan toepasbare oplossingen om de identiteit van gebruikers van het internet, en het Darkweb als onderdeel daarvan, inzichtelijk te maken. Dit is belangrijk omdat veel criminaliteit verschuift van de fysieke naar de digitale wereld. Juist daar kunnen opsporingsdiensten een inhaalslag maken ten behoeve van verstoring en opsporing van criminele activiteiten.

Nauwe samenwerking

Paul de Krom, CEO van TNO: ‘Het is mooi om te zien dat onze wetenschappers in nauwe samenwerking met de specialisten van verschillende politieonderdelen in staat zijn iets toe te voegen aan het politiewerk. Dat helpt de politie en uiteindelijk de veiligheid van Nederland’.

Henk Geveke, lid korpsleiding van de politie, die vanaf zijn eerste dag staat voor innovatie en nieuwe technologische ontwikkeling: ‘Politiewerk is voortdurend onderhevig aan de invloed van nieuwe technologieën en ontwikkelingen en vernieuwing is noodzakelijk om hier goed op in te blijven spelen. De verschuiving van de criminaliteit van fysiek naar digitaal is hier een kenmerkend voorbeeld van. TNO kan als instituut voor toegepaste wetenschap ons hier goed bij ondersteunen’.

In 2020 blijven de politie en TNO samenwerken om het politiewerk op verschillende onderdelen te versterken wat moet leiden tot nieuwe werkwijzen en innovaties. Ook wordt gewerkt aan intensievere samenwerking tussen politie, TNO, universiteiten, bedrijven en overheidsinstellingen om de veiligheid in Nederland te vergroten.

TNO Insights

Hoe vind je onvindbare veroordeelden? QUIN kan helpen

07 oktober 2019
In totaal zijn er zo’n 11.000 ‘onvindbare veroordeelden’ in Nederland. Dit zijn mensen die veroordeeld zijn en (een deel van) hun straf nog moeten uitzitten. Om dit aantal terug te dringen, is het programma... Lees verder
Roadmap

Nationale Veiligheid: vizier op veiligheid

Samen met partners in het veiligheidsdomein staat TNO pal voor de veiligheid in Nederland. Het vizier is daarbij gericht op een aantal thema’s. En nu de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het meer... Lees verder
Nieuws
Contact

Tjarda Krabbendam-Hersman MSc

  • Programma manager Politie-TNO samenwerking
  • Public-private Partnerschips
  • Crisis Management

Mediavragen?