nieuws

Reactie TNO naar aanleiding berichtgeving in de media

25 feb 2020

Op 25 februari heeft het programma Pointer een artikel gepubliceerd over de samenwerking van TNO met professor Guus Berkhout in het samenwerkingsverband Centre for Global Socio Economic Change (CFGSEC).

TNO hecht er aan te benadrukken de klimaatopvattingen van professor Berkhout / CLINTEL niet te delen en zich daar van te distantiëren. TNO baseert zich op wetenschappelijke inzichten en vervult een onafhankelijke, neutrale rol. TNO verricht, als grote onderzoeksorganisatie op het gebied van duurzame energie, juist veel onderzoek naar mogelijkheden om de doelstellingen van het klimaatakkoord te realiseren.

Reactie Paul de Krom:
"Als Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder milieu en infrastructuur heb ik mij jaren geleden intensief bezig gehouden met de klimaatdiscussie. Daarbij heeft voor mij de zoektocht naar de feiten altijd voorop gestaan. In dat kader sprak ik met iedereen, van de milieubeweging tot en met klimaatscepticus de heer Labohm, die toen werkte bij het instituut Clingendael. Ik was en ben van mening dat zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat is gebaat bij hoor- en wederhoor. In dat kader vond ik dat ook klimaatsceptici in het debat moesten worden gehoord. Ik heb geen banden met personen achter het Clintel-initiatief.

De stand van de wetenschap is inmiddels veel verder dan jaren geleden. Het lijdt dan ook voor mij geen twijfel dat er een klimaatprobleem is waarbij menselijk handelen een belangrijke factor is. Ik heb ook daarom vol overtuiging meegewerkt aan het eerste energieakkoord, mij vol ingezet als voorzitter van de Raad van Toezicht van Energie Centrum Nederland voor duurzame energie en heb bewerkstelligd dat de duurzame energie portefeuille (ECN) uiteindelijk met de energieportefeuille van TNO werd samen gevoegd."

Hieronder de feiten met betrekking het samenwerkingsverband CFGSEC:

  • TNO heeft in de periode 2014-medio 2017 samengewerkt met professor Guus Berkhout, emeritus hoogleraar TU Delft, aan en met een model om op basis van big data sociaaleconomische ontwikkelingen te voorspellen. Professor Berkhout wilde met hulp van TNO een denktank opzetten met als doel beslissingen van organisaties en overheden met behulp van big data en wiskundige modeltechnieken meer te richten op het creëren van welvaart voor allen, klimaatonderzoek viel daar niet onder. TNO zag hierin maatschappelijk relevante mogelijkheden en is daarom begin 2014 gestart met een samenwerkingsprogramma onder leiding van professor Berkhout.

  • In de loop van 2017 werd duidelijk dat er in de markt te weinig belangstelling was voor het gebruik van het model van CFGSEC. Medio 2017 heeft TNO de samenwerking met professor Berkhout beëindigd en daarna is het programma aan TNO-zijde afgebouwd.

  • Het oprichten of onderhouden van CLINTEL was geen onderdeel van het CFGSEC-project. TNO heeft geen indicatie dat met het geld van het CFGSEC-project oneigenlijke activiteiten, die buiten de scope (met behulp van een model om op basis van big data sociaal economische ontwikkelingen te voorspellen) van het overeengekomen project vallen, zijn uitgevoerd. TNO heeft geen geld overgemaakt naar rekening(en) van Clintel.

  • Sinds april 2018, zo blijkt uit de tijdlijn op het de website van CFGSEC, gaat CFGSEC zich met klimaatverandering bezighouden. Medio 2017 heeft TNO de samenwerking met professor Berkhout beëindigd en daarna is het programma aan TNO-zijde afgebouwd.
Nieuws
Contact

Mr. Kees Nanninga

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?