nieuws

TNO en DJI zetten nieuwe stappen in de zorg voor gedetineerden en andere justitiabelen

04 feb 2020

Als één van de schakels in de justitieketen heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een belangrijke taak in het veilig maken en houden van onze samenleving. Die taak is niet zonder uitdagingen. Het gaat immers al lang niet meer alleen om het veilig opsluiten van veroordeelden; ook het begeleiden van gedetineerden in aanloop naar hun vrijlating krijgt veel aandacht. En ook al zijn deze taken niet nieuw, zij nemen voortdurend andere vormen aan. DJI en TNO werken nu samen om antwoorden te vinden op de nieuwe uitdagingen die dat oproept.

Innovatie ondersteunt de zorg voor justitiabelen

DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen. Dat betekent allereerst veilige insluiting in penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Daarmee is DJI meteen ook verantwoordelijk voor de huisvesting van de justitiabelen, voor hun voeding, medische zorg, zingevingszorg, et cetera. En tot slot werkt DJI op veel manieren aan de voorbereiding van justitiabelen op een veilige terugkeer in de maatschappij.

Het werk van DJI is niet eenvoudig, en verschillende ontwikkelingen maken het steeds complexer. Dan wordt ook op enig moment de vraag actueel hoe de werkomgeving van de medewerkers van DJI veilig en functioneel kan blijven. Onderzoek, innovatie en kennisopbouw kunnen DJI helpen ook in de toekomst zijn taken goed en veilig uit te voeren.

Een nieuwe samenwerking

Daarom heeft de DJI contact gezocht met TNO om samen na te denken over hoe bestaande technologie kan worden ingezet voor nieuwe toepassingen binnen DJI. Er zal bijvoorbeeld worden gekeken naar innovatieve detentieconcepten, naar manieren om verdacht gedrag van justitiabelen te herkennen, en naar methodes om smokkel te voorkomen. Een ander aandachtspunt zal de duurzame inzetbaarheid van DJI medewerkers zijn.

Om deze samenwerking direct een concrete invulling te geven, bracht op 4 februari j.l. de top van DJI een bezoek aan TNO. Hier werden het kennisopbouwprogramma en bovenstaande thema’s o.a. in workshops besproken. 

Meer informatie over ons werk aan nieuwe toepassingen die een veilig Nederland waarborgen?

Neem contact op!

Contact
Nieuws
Contact

Mediavragen?