nieuws

Eenvoudig incidenten melden met BART!

06 mrt 2020

Wat doe je als je een incident wilt melden in je wijk, zoals overlast door hangjongeren of geluidsoverlast? Daarvoor kun je in de toekomst BART! gebruiken, een meldingsplatform waarmee je met behulp van slimme techniek pijlsnel buren, gemeente en politie tegelijk op de hoogte brengt. De techniek achter BART! is nog volop in ontwikkeling en wordt uitgebreid getest in een proeftuin in Den Haag. Op 5 maart zijn de eerste bevindingen gedeeld om te zien of het platform breder inzetbaar is.

Drs. Krishna Taneja, directeur Nationale Veiligheid TNO, Harm Benthem, stadsdeeldirecteur gemeente Den Haag, drs. Henk Geveke, lid korpsleiding politie, Edwin van Rijswijk, wijkbewoner

BART! staat voor Burger Alert Real Time. Het is een real time, digitaal meldingsplatform voor bewoners om verdachte situaties 24/7 te delen met politie, gemeente en andere BART! -gebruikers. De techniek achter BART! maakt gebruik van bestaande apps en sociale mediaplatforms, zoals Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp.

Bij overlast, verdachte situaties of sociale problemen geven bewoners via BART! een digitale waarschuwing aan elkaar, en indien nodig onderneemt de politie of de gemeente direct actie.

Verschil

Op dit moment zijn er al bewonersinitiatieven om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten, zoals de WhatsApp buurtgroepen en buurtwachten. Wat is het verschil? BART! gaat uit van een nieuwe technologie die werkt volgens algoritmes. Dit houdt in dat als een bewoner een bericht stuurt via BART! het systeem een bepaalde combinatie van woorden uit dat bericht herkent en er verband tussen legt. Met behulp van slimme technologie worden deze online berichten automatisch geselecteerd en gestructureerd aangeboden aan het juiste loket bij gemeente of politie.

De melding van een bewoner wordt automatisch door het systeem doorgestuurd naar de instantie die erover gaat, zonder dat er een telefoontje aan te pas komt of dat een bericht eerst door iemand moet worden uitgelezen. Er komt dan een waarschuwing binnen bij de Meldkamer waardoor een medewerker weet dat er op een bepaald adres wat aan de hand is.

Drempel

René Rosmolen werkt bij de meldkamer en heeft, als operationeel specialist, veel te maken met social media en innovatie. Over BART! zegt hij:

‘Bij een verdacht incident is de drempel voor bewoners vaak te hoog om 112 te bellen. Het is dan eenvoudiger om even een berichtje te sturen naar de politie. Die online berichten komen vaak van jongeren die minder snel geneigd zijn om te bellen om iets te melden en vaker online zijn. Voor de operatie zijn de online berichten gunstig. Het levert extra informatie op en er zijn meer bewoners die getuigen over hetzelfde incident. Daarnaast kun je sneller acteren omdat je meteen de locatiegegevens bij de hand hebt en precies kun zien waar elke melder is.’

Filters

BART! is nog geen beproefd systeem. De eerste proeftuin in Den Haag is gebruikt om het meldingsplatform uitgebreid te testen en in de toekomst verder te ontwikkelen, zodat het platform beter aansluit bij de behoefte van bewoners. ‘Een bewoner kan met BART! zelf kiezen wanneer en op welke manier hij contact opneemt met de politie’, vertelt de Haagse Inspecteur wijkzorg politie Mart Spruijt.

‘Dat werkt drempelverlagend, want een bewoner kan ons dan via meer verschillende kanalen bereiken, dan alleen via het huidige 0900-8844 nummer.  Een ander voordeel is dat het systeem van BART! filters heeft, waardoor een bericht over een losse stoeptegel niet meer bij de politie binnenkomt maar automatisch naar de gemeente gaat. En als er een overlastmelding  bij de politie binnenkomt hebben we meteen de locatiegegevens van bewoners, zodat we sneller kunnen ingrijpen.’

Uit de praktijkproef blijkt dat een goede moderator in een appgroep ook belangrijk is. Weerbaarheidsprofessional Edwin van Rijswijk heeft als bewoner deelgenomen aan praktijkproef van BART! Hij zegt daarover: ‘Het systeem via sociale media is een mooie aanvulling in het contact met de politie. Dat kan naar mijn idee nog verder worden doorontwikkeld, zodat je bij een incident als bewoner ook real time aan de meldkamer een video kan laten zien of een spraakbericht kan doorgeven.’

Doorontwikkeling BART!

Op 5 maart werden de opgedane inzichten met BART! uit de praktijkproef Den Haag landelijk gedeeld met betrokken professionals. De resultaten worden verder ontwikkeld naar een daadwerkelijke aanpak in de praktijk. De input van de bewoners en betrokken professionals wordt daarbij meegenomen.

BART! is een samenwerkingsproject waarin de gemeente Den Haag, de politie, CGI, TNO, TU Delft en TIGNL samen investeren.

Roadmap

Nationale Veiligheid: vizier op veiligheid

Samen met partners in het veiligheidsdomein staat TNO pal voor de veiligheid in Nederland. Het vizier is daarbij gericht op een aantal thema’s. En nu de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het meer... Lees verder
Ons werk

De hele wijk online

Niet één beller aan de lijn, maar de hele wijk online. Met BART! kunnen buurtbewoners 24/7 zaken met én zonder spoed delen met politie en andere instanties in de gemeente. BART! staat voor 'Burger Alert... Lees verder
Ons werk

Een nieuwe visie op de modernisering van het 112 meldproces

Burgers gaan er vanuit dat de 112 meldkamers beschikken over alle relevante informatie rondom een incident. Zover is het nog niet. De ICT-systemen, processen en organisatie zijn daar nog onvoldoende op... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Marijn Rijken

  • energie
  • energietransitie
  • duurzaam
  • lokaal
  • initatief

Mediavragen?