nieuws

Succesvol 2019 voor TNO

16 apr 2020

De TNO Raad van Bestuur kijkt terug op een succesvol jaar. TNO droeg actief bij aan de totstandkoming en verdere invulling van het missiegedreven innovatiebeleid. De extra investeringen van het kabinet stelden TNO in staat te groeien, de bijdragen aan het realiseren van de missies (op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid) te vergroten en het jaar af te sluiten met een positief resultaat.

Digitaal TNO Jaarverslag 2019

Lees het jaarverslag

Omgeving

De gevolgen van de Covid-19 crisis zullen ondanks alle inspanningen ook aan TNO niet ongemerkt voorbij gaan. De Raad van Bestuur ziet de vooruitzichten voor 2020 dan ook met enige zorg tegemoet. De Raad voert een proactief beleid om de consequenties zo goed mogelijk te ondervangen. Ook wil de Raad de innovatiekracht van TNO maximaal benutten om op korte termijn met praktische oplossingen te komen om de crisis te helpen bestrijden. Het speciaal opgerichte ‘Brains4corona-team’ coördineert verschillende projecten die de afgelopen weken zijn bedacht en gestart, met dank aan de expertise, creativiteit en vindingrijkheid van de TNO experts.

Daarnaast vragen dreigende handelsoorlogen, toenemende internationale concurrentie, grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie om grotere wendbaarheid en alertheid. Een punt van aandacht is het ‘level playing field’ met concurrerende instituten in het buitenland en met universiteiten (wijze van financiering, vennootschapsbelasting en BTW).

Cijfers

Het positief resultaat 2019 van € 15,4 miljoen (in 2018 € 1 miljoen [1]) is substantieel beïnvloed door eenmalige baten, groei samenhangend met de verhoging van de Rijksbijdrage en een sterk verbeterd resultaat uit deelnemingen. Het in 2017 gestarte TNO Technology Transfer-programma heeft inclusief de zes nieuwe bedrijven in 2019 inmiddels geleid tot de start van negentien ondernemingen. Deze hebben een totale waarde van € 57 miljoen en een equivalent van 128 arbeidsplaatsen aan nieuwe werkgelegenheid  gerealiseerd. Daarmee is het TNO Tech Transfer-programma uitgegroeid tot één van de meest succesvolle Tech Transferprogramma’s in Europa.

De bedrijfsopbrengsten groeiden van € 505 miljoen in 2018 naar € 554 miljoen in 2019. De marktomzet groeide in dezelfde periode van € 267 miljoen naar € 292 miljoen en de omzet uit Rijksbijdrage van € 216 miljoen naar € 243 miljoen. Deze omzetgroei is grotendeels het gevolg van de toename van de Rijksbijdrage en de integratie van ECN en TNO Energie per 1 april 2018. De geïntegreerde Unit kreeg per 1 januari 2020 de naam TNO EnergieTransitie.

Het aantal medewerkers steeg van 3265 ultimo 2018 naar 3431 ultimo 2019. Met name binnen de Unit Defensie en Veiligheid vonden veel nieuwe medewerkers een plek.
[1] Aangepast ten gevolge van een administratieve stelselwijziging.

Sleuteltechnologieën

TNO is goed op weg om het strategisch plan te realiseren. Nieuwe investeringen werden in gang gezet (locatie Petten) of afgerond (locatie Ypenburg). Tegelijkertijd is er geen reden om achterover te leunen. TNO ziet dat Nederland en Europa staan voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en mobiliteit. Innovatie kan daarbij een belangrijke rol spelen. De ontwikkelingen in de wereld – ook op technologiegebied – gaan razendsnel. Het afgelopen jaar heeft TNO veel aandacht geschonken aan  de verdere ontwikkeling van hightech-sleuteltechnologieën zoals AI, quantumcomputing, nanotechnologie, optomechatronica en ruimtevaart.

Gamechangers met impact

Gamechangers waarbij TNO een belangrijke rol speelde zijn te vinden in het Jaarverslag 2019. Enkele voorbeelden:

  • TNO en de Universiteit Hasselt (België) zijn er in geslaagd om CO2 bij lage temperatuur en met zonlicht als duurzame energiebron om te zetten naar de brandstof methaan.
  • TNO is er in geslaagd uniek materiaal en een compact apparaat te ontwikkelen voor warmteopslag in huis: de warmtebatterij.
  • TNO en partners kwamen tot een duurzamer ontwerp van windturbines op zee. Zo kan op fabricage, installatie en onderhoud veel geld worden bespaard.
  • TNO ontwikkelde een selectief oplossingsproces om polymeren en additieven uit kunststofafval op een grondstofefficiënte en milieuvriendelijke manier te recyclen (upcycling).
  • TNO versnelt met haar – in Europa unieke – biomedische Accelerator Mass Spectrometer (AMS) het proces om medicijnen op de markt te brengen met minder dierproeven en lagere kosten.

Voor het overzicht van deze Gamechangers met impact

Ga naar het jaarverslag
Algemeen

Jaarverslag

Jaarverslag 2020: Innovation for Life De coronacrisis heeft in 2020 diepe sporen achtergelaten in de samenleving en de wereldwijde economie. Zoveel dingen die we voorheen nog de normaalste zaak van de... Lees verder
Algemeen

Missie en strategie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3400... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?