nieuws

H2020 project PeroCUBE voor op perovskiet gebaseerde verlichting, wearables en fabric devices gestart

11 mei 2020

Het door de EU gefinancierde H2020-project PeroCUBE is gericht op de ontwikkeling van flexibele, lichtgewicht, op perovskiet gebaseerde elektronica, waardoor nieuwe commerciële mogelijkheden worden gecreëerd voor de verlichtings-, energie- en telecomindustrie. Het consortium brengt 14 industriële en academische partners uit 10 Europese landen samen.

Voor meer informatie over PeroCUBE en de deelname van TNO

neem contact op met Wouter Fransman

Neem contact op

Deze innovatieve samenwerking, waarbij de industrie, de academische wereld en onderzoeksorganisaties betrokken zijn, vertegenwoordigt de hele waardeketen en kraamkamer die nodig is voor het ontwikkelen van een nieuwe generatie van duurzame apparaten gebaseerd op pervoskiet. Dit Europese consortium, dat nu al wordt gezien als een veelbelovende game changer voor de energiesector, zal de commerciële levensvatbaarheid van de technologie demonstreren. Het project zal 42 maanden in beslag nemen, voor een gevraagde EU-bijdrage van in totaal 5,6 miljoen euro.

De organisch-anorganische 3D metaalhalogenide en laagdimensionale halfgeleiders (tegenwoordig meestal perovskiet genoemd) die al worden gebruikt in PV-technologieën, hebben een groot potentieel om de OLAE-markt (Organic and Large Area Electronics) te domineren door te zorgen voor geavanceerde verlichtingsoplossingen (PE-LED).

PeroCUBE heeft twee belangrijke doelstellingen: het produceren van efficiënte, eenvoudige en goedkope lichtbronnen die dichterbij natuurlijke lichtbronnen staan en het bevorderen van de ontwikkeling van stabielere en duurzamere, efficiënte en goedkope zonnepanelen. Door het combineren van deze veelbelovende technologieën wil het consortium een nieuwe standaard ontwikkelen op basis van Visual Light Communication (VLC) en LiFi (Light Fidelity), die de ruimte verbreedt voor Human Centric Lighting (HCL), datatransmissie, wearables en IOT-toepassingen die geen schade toebrengen aan mens of milieu.

Het afwegen van de risico's en voordelen van op perovskiet gebaseerde opto-elektronische apparaten

"De op perovskiet gebaseerde opto-elektronische apparaten die in dit project worden ontwikkeld zullen op een duurzame manier moeten worden geproduceerd, gebruikt en gerecycled," zegt Dr. Wouter Fransman (senior wetenschapper bij TNO). "De voordelen van deze apparaten zijn talrijk, maar we moeten niet voorbijgaan aan de potentiële risico's voor de menselijke gezondheid of het milieu in de hele waardeketen van de apparaten. Deze zullen de innovatie van deze belangrijke ontwikkeling op gebied van verlichting niet tegenhouden, maar ze zullen worden afgewogen tegen de voordelen en worden vergeleken met reeds bestaande apparaten. Een van de uitdagingen van de perovskiettechnologie is het loodgehalte in de meeste gerapporteerde apparaten. Dit loodgehalte kan de succesvolle exploitatie van deze apparaten in vergelijking met de huidige wetgeving belemmeren en moet daarom in dit PeroCUBE-project op transparante wijze worden onderzocht voordat deze producten op de markt worden gebracht".

Over PeroCUBE

Het PeroCUBE - High Performance Large Area Organic perovskiet-apparaten voor verlichting, energie en alomtegenwoordige communicatie - consortium bestaat uit 14 partners. Namelijk:
1) CSEM SA (CH) als coördinator en leider voor de ontwikkeling van op perovskiet gebaseerde PV-apparaten;
2) VTT (FIN) fabricagemethoden voor flexibele Large Area PeroCUBE-apparaten voor en hun integratie in wearables;
3) Universiteit van Oxford (VK) voor de ontwikkeling van LED- en PV-apparaattechnologieën;
4) Universiteit van Patras (GR) voor het afstemmen van de opgeschaalde industriële synthese van perovskiet en het leveren van verbeterde perovskietstructuren;
5) Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung (DE) voor de elektro-optische karakterisering van PeLED-apparaten en hun inkapseling;
6) Aura Light Italia (IT) als integrator van verlichtingstoepassingen, innovatie, disseminatie en IPR-management;
7) TNO (NL) voor Life Cycle Assessment en het beoordelen van de gevaren en nanotoxiciteit, waarbij rekening wordt gehouden met de voordelen en de potentiële risico's van PeroCUBE-apparaten in de verschillende fasen van de levenscyclus van het product;
8) CNRS (F) voor de optimalisatie van het perovskietmateriaal;
9) Vodafone Innovus (EL) voor LIFi connectiviteitstoepassingen;
10) Technische Universität Wien (AT) ontwikkelt micron- en nanoschaalanalyse van verpakte PE-LED apparaten en PE-LED materialen;
11) Alpes Laser SA (CH) voor de laserbron voor perovskietanalyse;
12) Eulambia Advanced Technologies Ltd. (EL) voor de integratie van de Perocube-zendontvanger;
13) Optiva Media (ES) voor de implementatie en validatie van het PeLiFi demonstratieprototype;
14) Noesis Technologies (EL) voor project-, data- en IPR-management en -exploitatieondersteuning.

Over TNO

TNO zal het werkpakket leiden op gebied van assessment van gevaren, nanotoxiciteit en levenscyclusanalyse (LCA). Een van de uitdagingen van de perovskiettechnologie is het loodgehalte (Pb) in de meeste gerapporteerde apparaten (alternatieve op Sn gebaseerde perovskieten lijden aan snelle degradatie als gevolg van interactie met zelfs sporen van vocht). Er wordt gesteld dat de geschatte hoeveelheid lood beperkt is, aangezien een apparaat van 1 m2 ongeveer 0,66 g lood bevat. Als deze hoeveelheid lood in een vierkante meter grond wordt gevonden, zou het ver boven de drempelwaarde van 60 mg/kg liggen die verdere actie vereist. Bovendien zal de energiebesparing van PeLEDs/PePV's leiden tot een grotere vermindering van het vrijkomen van lood in de atmosfeer door het gebruik van steenkool voor de productie van elektriciteit. TNO onderzoekt deze zorgen door middel van een uitgebreide beoordeling van het gevaar, de nanotoxiciteit en een LCA. De LCA zal het mogelijk maken de voordelen af te wegen tegen de potentiële risico's over de gehele levenscyclus van het product (van productie tot gebruik tot het einde van de levensduur). Er zullen op maat gemaakte tests worden uitgevoerd om de effectiviteit te beoordelen van het inkapselingsschema voor de loodinperking en -recycling van de PeroCUBE-apparaten.

Het PeroCUBE-project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 861985 met een totaal budget van 5,6 miljoen euro.
De projectwebsite is in voorbereiding en zal in het vierde kwartaal van 2020 worden gelanceerd.

Ons werk

Gezond werken met stoffen

In sommige beroepen hebben medewerkers te maken met gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, asbest en lasrook. Het is aan werkgevers om voor een veilige werksituatie te zorgen, zodat medewerkers geen beroepsziekten... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Risk Analysis for Products In Development (RAPID)

RAPID verricht onderzoek naar kwaliteit en veiligheid van chemische stoffen, voedingsingrediënten/–producten, geneesmiddelen en nanodeeltjes. Van oudsher speelt het onderzoek binnen RAPID zich af binnen... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Wouter Fransman

  • risk analysis for product in development
  • exposure assessment research

Mediavragen?