nieuws

Waardering voor snel schakelend expertpanel corona

18 mei 2020

Het expertpanel corona is 23 maart gestart met het beantwoorden van acute vraagstukken uit de zorgsector over contaminatie-control en luchtbehandeling met betrekking tot het nieuwe coronavirus. Inmiddels zijn ruim 40 partijen geholpen. Naar tevredenheid: de vraagstellers geven aan enorm geholpen te zijn met de adviezen van het panel.

Voor meer informatie lees onze Frequently Asked Questions expertpanel corona

Lezen

‘Het was zeker in het begin flink aanpoten’, geeft Roberto Traversari, specialist contaminatie-control bij TNO, aan. ‘We hebben ’s avonds en zelfs in het weekend video-calls met partijen gehad om ze zo snel en goed mogelijk te helpen bij hun meest dringende vragen. De vragen liepen sterk uiteen en kwamen van zowel academische als perifere ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen maar ook gemeenten en scholen.’

De vragen gingen die periode met name over hoe ruimten, anders dan isolatiekamers en de IC, geschikt gemaakt konden worden voor het verzorgen van COVID-19-patiënten. In sommige gevallen vraagt dit om aanpassingen van de routing, klimaat- en luchtbehandelingssystemen om besmettingen te minimaliseren. Vragen als: Moeten de warmtewielen uitgezet worden? Hoe zit het met recirculatie? Moet de luchtbevochtiging uitgezet worden of juist verhoogd?

Direct advies op maat

‘Zodra we een mail van bijvoorbeeld een zorginstelling binnenkrijgen, stellen we aan de hand van de vraag een team samen. Met dit team gaan we, veelal via videobellen, zo snel mogelijk met de betrokken partij in gesprek. Daarin schets de vraagsteller het knelpunt of vraag en wij reageren meestal meteen met een advies. Op deze wijze kan snel worden ingespeeld op acute kwesties. Het is leuk om te merken dat onze input gewaardeerd wordt. De vraagstellers zijn blij met de snelheid, deskundigheid en toegespitstheid van onze adviezen. Het is fijn dat we met onze kennis de zorgsector kunnen ondersteunen in deze lastige periode’, aldus Traversari.

Proportionele maatregelen

Het expertpanel bestaat uit experts van TU Eindhoven, VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland), Royal HaskoningDHV en TNO. Er is bewust gekozen voor de opzet met adviezen op maat, toegespitst op de specifieke situaties van vraagstellers. ‘We hebben expres niet gekozen voor een website of document met algemene adviezen. De situatie is immers overal anders, waardoor de nuance vaak van groot belang is. De ruimte, het soort ventilatiesysteem, de kans op aanwezigheid van met SARS-CoV-2 besmette mensen zijn factoren om rekening mee te houden. Er is meestal niet zomaar een eenduidig advies te geven. Bovendien houden we in het oog dat de maatregelen proportioneel zijn’, benadrukt Traversari.

Inmiddels is er wel een lijst met vaak gestelde vragen inclusief antwoorden van het expertpanel beschikbaar. De antwoorden kunnen partijen mogelijk helpen om richting te geven aan het antwoord. Deze FAQ zal eraan bijdragen dat er inmiddels minder vragen binnenkomen. Het betekent echter niet dat het expertpanel stilzit. Zo wordt 19 mei een webinar georganiseerd waar het panel een overzicht van de bevindingen geeft. Daarnaast verschuift de focus richting het vertalen van adviezen naar de anderhalvemetermaatschappij.

De samenwerking binnen het expertpanel is heel prettig volgens Traversari. ‘We hebben met deze partijen de juiste expertise van Nederland gebundeld. Het is voor alle panelleden een heel intensief traject geweest, maar zeer leerzaam en het levert ook energie op als je merkt dat onze adviezen een wezenlijke bijdrage leveren.’

Nieuws
Contact

dr. ing. Roberto Traversari, MBA

  • Ziekenhuis
  • Energie
  • Logistiek
  • Luchtkwaliteit
  • Operatiekamer(s)

Mediavragen?