nieuws

Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster

Partners in automotive tekenen ambitiedocument voor behoud van innovatiekracht en werkgelegenheid binnen de sector • 17 jul 2020

Negen Nederlandse partijen met een vitale rol op het gebied van mobiliteitsinnovatie en -beleid ontwikkelen een meerjarig innovatieprogramma om slimme en groene mobiliteit te versnellen. Juist in deze coronatijd is het van groot belang om de handen ineen te slaan en een extra impuls te geven aan de slimme en duurzame groei van de sector. 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Jacqueline Verbeek-Nijhof

Contact opnemen

Gisteren, donderdag 16 juli, hebben zij daartoe een ambitiedocument ondertekend. Dit ambitiedocument vormt de basis voor de verdere bestuurlijke samenwerking, de inhoudelijke uitwerking van de innovatieopgave en de positionering van de bijpassende onderzoeksfaciliteiten te beginnen op de Automotive Campus in Helmond. Dit doen zij samen met de relevante industriële partners.

De automotive- en mobiliteitsindustrie staat voor de grote uitdaging om het hoofd te bieden aan de negatieve economische impact van de coronacrisis en tegelijkertijd ook te werken aan een grote transitie op weg naar een slimmere en groenere mobiliteit.

verduurzaming en verslimming van mobiliteit

Inzetten op innovatie is top prioriteit om enerzijds de huidige sterke internationale concurrentiepositie van het Nederlandse automotive cluster te behouden en uit te bouwen en anderzijds om de juiste antwoorden te geven op de maatschappelijke vraagstukken. Hierbij wordt volop ingezet op verduurzaming en verslimming van mobiliteit.

De partners van het ambitiedocument ‘Samen op weg naar een slimmer en groener automotive cluster’ zien hierin het antwoord op de uitdagende transitie naar slimme en groene mobiliteit. De partners vertegenwoordigen de zogenoemde triple helixoverheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven; een bewezen vruchtbare combinatie om in dit geval vanuit de al in Zuidoost-Brabant aanwezige researchfaciliteiten snel, efficiënt en effectief innovaties te ontwikkelen.

Samenwerkende partijen

De partijen die het ambitiedocument hebben ondertekenend zijn: Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM), Brainport Development, Automotive Campus, Kadans Holding, TNO, RAI Automotive Industry NL en Technische Universiteit Eindhoven.

Nieuws
Contact

Mr. Jacqueline Verbeek- Nijhof

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.