nieuws

Samen sterk in cyber security innovatie

03 aug 2020

Cyberaanvallen zijn er altijd en overal. In de maatschappij is een grote behoefte om cyberaanvallen te voorkomen of te weren. De benodigde kennis en expertise is schaars en tegelijkertijd essentieel. Samenwerking is daarbij van wezenlijk belang: het collectief is hierbij altijd sterker dan het individu. ABN-AMRO, Achmea, ING, de Volksbank en TNO zien deze noodzaak van samenwerken en slaan de handen ineen. Sinds juli 2020 vormen zij samen het Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI).

Meer informatie?

Neem contact op met Reinder Wolthuis, programma manager PCSI

Contact opnemen

Unieke manier van samenwerken

Het PCSI richt haar pijlen specifiek op innovatie binnen het cyber security domein. De gezamenlijke intentie is glashelder: de resultaten uit onderzoeken en projecten moeten de maatschappij helpen om zich te wapenen tegen de cyberaanvallen van morgen. Door intensief samen te werken via een innovatief ecosysteem verbinden de PCSI partners op een unieke manier toegepast onderzoek, actuele data en problematieken uit de maatschappij op het gebied van cyber security met elkaar.

"Steeds meer delen van onze samenleving zijn afhankelijk van informatie en technologie. Het belang van goede informatiebeveiliging was altijd al groot maar nu nog meer dan ooit. Samenwerking tussen bedrijven, universiteiten en anderen zorgt voor sneller en slimmer inspelen op nieuwe mogelijkheden maar ook op dreigingen. PCSI is bij uitstek het platform waarmee dit mogelijk is en waarmee we een zeer succesvolle samenwerking voortzetten en uitbreiden."
Martijn Dekker, Chief Information Security Officer ABN AMRO

Actuele thema’s als basis voor projecten

In het PCSI wordt een ‘agile’ manier van werken gehanteerd. Via een Security Radar worden relevante thema’s in kaart gebracht en periodiek geactualiseerd. Hieruit worden thema’s geselecteerd waarvoor in Ideation Workshops project ideeën worden gegenereerd. De geselecteerde ideeën gaan een ‘staged innovation’ proces in waarin na elke drie maanden wordt getoetst of een volgende stap de waarde van het resultaat vergroot. Zo niet, dan wordt het project stopgezet en wordt er een zo goed mogelijke landingsplaats in de maatschappij gezocht voor de resultaten die tot dan toe zijn behaald. De leerpunten van het ‘staged innovation’ proces worden weer meegenomen in de volgende thema selectie.

 

Eerste projecten

Inmiddels heeft de eerste Ideation Workshop plaatsgevonden en zijn er 3 projecten geselecteerd die de Explore Fase van het ‘staged innovation’ proces in gaan. We lichten ze kort toe.

1. Crystal ball DDoS detection

Het idee hierbij is om te onderzoeken of nieuwe DDoS aanvallen kunnen worden voorspeld vóórdat ze daadwerkelijk impact veroorzaken. Dit is vergelijkbaar met de aanpak van tsunami waarschuwingen. We analyseren publieke en private data met behulp van AI technieken.

2. Security journey

Met dit idee onderzoeken we of de ‘customer journey methodiek’ van marketeers te gebruiken is om medewerkers meer security-aware te maken. Het doel hiervan is om security incidenten door menselijk gedrag terug te dringen. Marketeers brengen middels Customer Journey Mapping het aankoopproces van prospects, van het eerste contact tot aan de aankoop en uiteindelijke merkloyaliteit, in kaart. Hiermee kun je processen vanuit de klant ervaren, visualiseren en verbeteren. Voor de security journey maken we gebruik van data gedreven AI tooling om interne processen in kaart te brengen en voor elke betrokken rol de juiste stappen te definiëren.


Voorbeeld van het onboarding proces van een nieuwe cyber security medewerker
3. Collaborative fleet

Dit project heeft tot doel gedrag te monitoren om de manier van werken van aanvallers in kaart te brengen. Het idee van dit project is om informatie van meerdere partijen te combineren en op die manier een beter beeld te krijgen van de aanvallers en hun methoden. Door samenwerking en het delen van informatie worden strategische inzichten verkregen die individuele organisaties niet zouden kunnen krijgen.

"Met het PCSI willen we als TNO met vernieuwende technologie cyber security uitdagingen oplossen door te co-ontwikkelen en uit te proberen, in samenwerking met de beste partners. Binnen het cybersecurity domein is het steeds belangrijker om kwetsbaarheden over ketens en organisaties heen te adresseren, waardoor goede samenwerking een noodzakelijke factor is. TNO heeft zich langdurig gecommitteerd op cyber security innovatie en met het PCSI creëren we een nieuw hoofdstuk in een jarenlange samenwerking met onze partners op dit gebied."
Berry Vetjens, Marktdirecteur TNO ICT

"Om de doelstelling van ING na te streven, moeten we de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van cyberveiligheid steeds een stap voor blijven. Daar hebben we samenwerking, innovatie en toegang tot collectieve kennis en data voor nodig. Daarom is ons cyberveiligheidsteam verheugd om deel uit te maken van het PCSI-ecosysteem. Samen kunnen we grensverleggende oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan een veiligere en beter beveiligde digitale toekomst voor iedereen."
Beate Zwijnenberg, Global Chief Information Security Officer ING

Meer weten over het Partnership for Cyber Security Innovation

Meer informatie
Thema

Informatie & Communicatie Technologie

ICT biedt uitgelezen kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. Het is een sleuteltechnologie van belang voor veel sectoren en technologieën.... Lees verder
Thema

10 cybersecurity uitdagingen en innovaties

Wat moeten we doen om de cyberveiligheid in Nederland te vergroten? Welke cyberdreigingen staan ons nog te wachten? Bij TNO werken we samen met organisaties aan cybersecurity uitdagingen die vandaag de... Lees verder

Nieuws
Contact

Ir. Reinder Wolthuis

Mediavragen?