nieuws

Deelname van TNO aan twee voorstellen binnen de Europese Green Deal

15 jun 2021

Op donderdag 27 mei 2021 heeft de Europese Commissie de evaluaties en financieringsbesluiten vrijgegeven voor de Green Deal-oproep “Capaciteiten en diensten voor Europese onderzoeks-infrastructuren om de uitdagingen van de Europese Green Deal aan te pakken”. TNO participeert in twee succesvolle voorstellen.

Green Deal H2020-project voor monitoring van stedelijke broeikasgassen

Het H2020-projectvoorstel ‘Pilot Application in Urban Landscapes – towards integrated city observatories for greenhouse gases’ (PAUL) is goedgekeurd voor financiering door de EC.

PAUL zal de Europese Green Deal ondersteunen door specifieke wetenschappelijke en technologische problemen op te lossen, die verband houden met de observatie en verificatie van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door dichtbevolkte stedelijke landschappen. De EC start dit project als een proefproject voor het monitoren van broeikasgassen in steden, aangezien steden hotspots zijn voor de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarom de kern vormen van wereldwijde inspanningen om emissies te verminderen.

Dit 4-jaar durende project zal worden gecoördineerd door de ICOS-ERIC (het Integrated Carbon Observation System) gevestigd in Zweden. De hoofdtaken van TNO-CAS zijn het leiden van WP1 (stadsinformatie; inclusief stadsemissie-inventarisaties) en in WP2 het leiden van de taak emissiemodellering.

Pilotsteden zijn München, Zürich en Parijs. Rotterdam wordt als stad opgenomen in het zogenaamde PAUL City Network, met TNO-CAS als liaison. Als het PAUL-concept eenmaal succesvol is gebleken, is het de bedoeling dat dit over heel Europa wordt uitgerold met bijvoorbeeld een ICOS-city monitoringlocatie in elke lidstaat. PAUL zal, in co-creatie met gebruikers, specifieke stadsdiensten ontwerpen rondom de GHG-observaties en monitoring.

Met behulp van haar expertise op het gebied van data en modellering kan TNO een rol spelen bij het ontwerpen en onderhouden van operationele diensten voor steden die een beter inzicht bieden in stedelijke uitstoot van broeikasgassen en de klimaataanpak.

Data-uitdagingen en maatschappelijke behoeften op het gebied van luchtkwaliteit

‘Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial AreaS’ (RI-URBANS) zal servicetools ontwikkelen die nieuwe inzichten zullen verschaffen in de ruimte-tijdvariabiliteit van luchtkwaliteitsparameters, blootstelling van de bevolking en interacties met de luchtkwaliteit.

Deze inzichten zullen het mogelijk maken om de luchtvervuiling in Europese steden en industriële hotspots te verminderen. Het project maakt gebruik van geavanceerde waarnemingen van de luchtkwaliteit (AQ) in geselecteerde Europese proefsteden, waaronder de Nederlandse Randstad. Het voorstel komt hiermee tegemoet aan de dringende behoeften om de luchtverontreiniging in de hele EU aanzienlijk te verminderen en een ​​strategie uit te werken om de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te verminderen door synergiën tussen luchtkwaliteitsmonitoringsnetwerken (AQMN's) en onderzoek-infrastructuren op dit gebied te ontwikkelen en te versterken.

RI-URBANS wordt gecoördineerd door CSIC in Spanje en is nauw verbonden met de ACTRIS European Research Infrastructure. TNO zal vooral bijdragen aan WP3: Verbetering van modellering en emissie-inventarisaties voor beleidsbeoordeling. Hier zal TNO-CAS haar expertise op het gebied van emissie-inventarisatie inbrengen door 1x1 km gridded data en het TNO LOTOS-EUROS luchtkwaliteitsmodel voor bronverdeling te leveren.

TNO Insights

TNO en CoCO2 dragen bij aan doelen klimaatakkoord van Parijs

27 mei 2021
In 2023 maken de landen die het Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend, de balans op van de terugdringing van broeikasgasemissies. Tijdens de zogenaamde Global Stocktake, een vijfjaarlijkse mondiale... Lees verder
TNO Insights

Uitstoot van methaan op zee meten? Daar heeft TNO iets op gevonden

21 april 2021
Methaan is een sterk broeikasgas. Na CO₂ is het de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Belangrijk dus om de methaanuitstoot zoveel mogelijk te beperken. Zo ook op zee. De Nederlandse olie-... Lees verder
TNO Insights

Methaan: een broeikasgas dat we in de gaten moeten houden

12 december 2019
Na CO2 is methaan de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Dat de hoeveelheid methaan sinds 2007 sterker oploopt dan verwacht, is dus ronduit slecht nieuws. En wat die stijging precies veroorzaakt?... Lees verder

Nieuws
Contact

Dr. ir. Hugo Denier van der Gon

Mediavragen?