Alex Sangers

Functie:
Projectleider Privacy Enhancing Technologies

“Als we er goed voor gaan zitten, gebeuren mooie dingen”. De waarde van kennis zit in de toepassing, vindt Alex Sangers. Met wiskundige modellen ‘echte’ problemen oplossen, dat is pas gaaf.

“Wiskunde is een mooi vak, zeker als je er maatschappelijke vraagstukken mee kunt oplossen en bedrijfsprocessen mee kunt optimaliseren. Daarom ben ik ook toegepaste wiskunde gaan studeren. Met wiskundige modellen kun je zo veel zinnige dingen zeggen over de werkelijkheid. Wiskunde is puzzelen, jezelf voortdurend aan het denken zetten. Dat deed ik graag tijdens mijn studie en dat doe ik nu dagelijks bij TNO.”

Robuuste netwerken en systemen

“Ik werk op de afdeling Cyber Security & Robustness. Met ons onderzoek dragen wij bij aan het verbeteren van de betrouwbaarheid en veiligheid van complexe netwerken en systemen. Samen met IT’ers en andere wiskundigen ontwikkelen we modellen die inzicht geven in de risico’s. Voor een computernetwerk van financiële instellingen heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van een wiskundig model waarmee we geavanceerde cybercrime kunnen herkennen voordat de aanval is voltooid.

Een heel ander soort klant met weer een heel ander soort datanetwerk, is Combi- Terminal Twente. Hiervoor doe ik onderzoek naar hoe in de toekomst containertransport optimaal gepland kan worden. Denk aan robuuste planningen, die flexibel aangepast kunnen worden op basis van real-time data. Mogelijk wordt het transport wel volledig zelf-organiserend. Veel projecten zijn juist interessant omdat we dit met een diverse groep doen, niet alleen wiskundigen. Als we er met elkaar goed voor gaan zitten, gebeuren mooie dingen.”

Technical innovator

“Mijn functie binnen de afdeling is ‘technical innovator’. Ik draai inhoudelijk mee in projecten, ben betrokken bij de acquisitie en heb ook consultancy-taken. Juist die mix is perfect, want ik doe graag wiskundige analyses, maar niet de hele dag.”

Samen met de klant

“In korte tijd heb ik veel geleerd bij TNO. Projectmatig werken bijvoorbeeld, en toewerken naar een resultaat met een deadline en een budget. Je leert samenwerken met andere disciplines, die een andere ‘taal’ spreken. Je werkt ook nauw samen met de klant, waarbij het de kunst is om met hem mee te denken over wat hij nodig heeft en hem mee te nemen in complexe materie, zodat hij weet wat de gemaakte stappen zijn.

Dan heb je het ook al snel over acquisitie, want misschien zijn er nog meer knelpunten waar we een oplossing voor kunnen aandragen. Zo schrijf ik regelmatig mee aan projectvoorstellen en leid ik sinds kort ook een project. Omdat ik dat graag wilde leren.

Dat is typisch TNO: er is volop ruimte voor eigen initiatief. Je kunt zelf veel sturing geven aan je loopbaan en je curriculum uitbreiden. Ik begeleid bijvoorbeeld ook regelmatig afstudeerstudenten die stage lopen bij TNO. Ik onderhoud contact met de universiteiten om studenten te interesseren voor een tijdelijke functie bij TNO.”

Juiste balans

“In de toekomst zou ik meer consultancy willen doen, maar wel altijd met een inhoudelijke component. Bij TNO kan ik me in beide richtingen doorontwikkelen en er de juiste balans in blijven vinden.”

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag