Alexander van Eijk

Alexander van Eijk

Functie:
Principal Scientist at TNO and professor at Ecole Centrale de Nantes on Atmospheric dynamics of coastal zone
Alexander van Eijk

In een militaire context is situationeel bewustzijn, oftewel inzicht in hoe goed je kunt zien en gezien kunt worden, van essentieel belang. Door turbulentie neemt de beeldkwaliteit af en absorptie door aerosolen leidt tot een afname van het contrast, waardoor je minder ver kunt zien.

Leerstoel

Atmosfeerdynamica kustzone (École Centrale de Nantes).

Onderzoeksgebied

Het onderzoek is bedoeld om atmosferische-stroomprocessen op kleine schaal te beschrijven, met de nadruk op turbulentie. Hiervoor gebruiken we een reeks numerieke (weervoorspellings)tools variërend van een lage tot hoge resolutie. Dit kader wordt gebruikt om de verspreiding van aerosolen, met name aerosolen die ontstaan aan het zeeoppervlak, in de onderste lagen van de atmosfeer te modelleren, rekening houdend met de kenmerken van het heterogene terrein (overgang van land naar zee, orografie e.d.). Het is onze ambitie om te begrijpen hoe gedetailleerd deze numerieke modellering moet zijn om de vereisten voor berekening en de fysieke voetafdruk die kan worden verwerkt, te kunnen optimaliseren.

Binnen TNO zijn deze werkzaamheden grotendeels ondergebracht binnen Defensie en veiligheid, maar ze houden ook verband met andere gebieden van TNO: turbulentie vermindert de kwaliteit van (laser)communicatiesystemen, en aerosolen zijn van belang voor het klimaat en de luchtkwaliteit.

Belangrijkste publicaties

Den Haag - Oude Waalsdorperweg

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Postadres

Postbus 96864
2509 JG Den Haag