Alexander van Eijk

Alexander van Eijk

Functie:
Professor Atmosphere Dynamics Coastal Zone
Alexander van Eijk

In een militaire context is situationeel bewustzijn, oftewel inzicht in hoe goed je kunt zien en gezien kunt worden, van essentieel belang. Door turbulentie neemt de beeldkwaliteit af en absorptie door aerosolen leidt tot een afname van het contrast, waardoor je minder ver kunt zien.

Onderzoeksgebied

Het onderzoek is bedoeld om atmosferische-stroomprocessen op kleine schaal te beschrijven, met de nadruk op turbulentie. Hiervoor gebruiken we een reeks numerieke (weervoorspellings)tools variërend van een lage tot hoge resolutie. Dit kader wordt gebruikt om de verspreiding van aerosolen, met name aerosolen die ontstaan aan het zeeoppervlak, in de onderste lagen van de atmosfeer te modelleren, rekening houdend met de kenmerken van het heterogene terrein (overgang van land naar zee, orografie e.d.). Het is onze ambitie om te begrijpen hoe gedetailleerd deze numerieke modellering moet zijn om de vereisten voor berekening en de fysieke voetafdruk die kan worden verwerkt, te kunnen optimaliseren. Binnen TNO zijn deze werkzaamheden grotendeels ondergebracht binnen Defensie en veiligheid, maar ze houden ook verband met andere gebieden van TNO: turbulentie vermindert de kwaliteit van (laser)communicatiesystemen, en aerosolen zijn van belang voor het klimaat en de luchtkwaliteit.

Recente resultaten

In 2021 werd begonnen met het implementeren van een functie voor het toevoegen van aerosolen in een numeriek weermodel met hoge resolutie (LES). De ruimtelijk opgeloste aerosolconcentraties worden vergeleken met waarnemingen die worden gedaan in Le Croisic (Frankrijk) met behulp van optische-deeltjestellers en lidar. Tegelijkertijd worden er aerosolwaarnemingen geanalyseerd die zijn gedaan tijdens een cruise in de Golf van Biskaje om de functie voor toevoeging van aerosolen die in het LES wordt gebruikt, te verifiëren. Lopende projecten zijn onder andere de (numerieke) modellering van de toename van de hoeveelheid aerosolen in de atmosfeer tijdens haboobs (zandstormen) in een afgelegen gebied in West-Afrika. De resultaten worden uitgedrukt in de vorm van zicht en vergeleken met satellietwaarnemingen omdat er weinig in-situ gegevens beschikbaar zijn. Daarnaast werd het onderzoek naar aerosolconcentraties in de Valsbaai (Zuid-Afrika) voortgezet. Er wordt nu gekeken naar regengebeurtenissen en offshore stromingsomstandigheden, in combinatie met door bronnen boven land gegenereerde aerosolen.

Begeleiding van promovendi

  • Faith February, Characterization of aerosol leadings at the southern tip of Africa, Universiteit van Kaapstad (hoofdpromotor: Katye Altieri) (overheidsfinanciering)
  • Thomas Kociok, Sahara dust Haboobs and effect on visibility - Karlsruhe Instituut voor Technologie (hoofdpromotor: Peter Knippertz) (gefinancierd door Fraunhofer IOSB)

Belangrijkste publicaties

  • W. Bruch, J. Piazzola, H. Branger, A.M.J. van Eijk, C. Luneau, D. Bourras and G. Tedeschi (2021). Sea spray generation dependence on wind and wave combination: a laboratory study. Boundary Layer Meteorol.
  • Tedeschi, G., A.M.J. van Eijk, J. P. Piazzola and J.T Kusmierczyk-Michulec (2017). Influence of the surf zone on marine aerosol concentration in coastal area. Boundary-Layer Meteorol., 163:327–350, doi:10.1007/s10546-016-0229-7
  • Calmet, I, P.G. Mestayer, A.M.J. van Eijk and O. Herlédant (2017). A coastal bay summer breeze study. Part 2: High-resolution numerical simulation of sea-breeze local influences. Boundary-Layer Meteorol. 167:27-51, doi: 10.1007/s/10546-017-0319-1

Den Haag - Oude Waalsdorperweg

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Postadres

Postbus 96864
2509 JG Den Haag