Annelies Huygen

Annelies Huygen

Functie:
Senior Scientist at TNO and Professor at Utrecht University on Regulation of Energy Markets
Annelies Huygen

In mijn onderzoek naar de organisatie van de Nederlandse energiemarkt combineer ik technologie, economie en recht. Daarnaast besteed ik speciale aandacht aan innovatie en de positie van de consument.

Leerstoel

Regulatie van energiemarkten (Universiteit Utrecht).

Onderzoeksgebied

De energietransitie vormt een grote uitdaging. Iedereen heeft ermee te maken: de overheid, energiebedrijven, de energie-intensieve industrie, andere bedrijven, NGO's en consumenten. Zij hebben allemaal grote belangen. Daarom is onafhankelijk onderzoek belangrijk. In mijn onderzoek naar de organisatie van de Nederlandse energiemarkt combineer ik technologie, economie en recht. Daarnaast besteed ik speciale aandacht aan innovatie en de positie van de consument.

Tot een tijd geleden stond technologie centraal in het streven naar een duurzame maatschappij. Uit mijn onderzoek blijkt dat de sociale kant net zo belangrijk is. Nieuwe technologieën kunnen niet zomaar op de markt worden gebracht: dit moet wettelijk mogelijk zijn. Ik onderzoek het economische en juridische structuur van energiemarkten in Nederland en het buitenland en ik analyseer welke systemen werken en welke niet. Op basis daarvan doe ik voorstellen om het Nederlandse systeem te verbeteren, met speciale aandacht voor innovatie en de mogelijkheden om consumenten te betrekken bij hun eigen energievoorziening. De publicaties zijn in het Nederlands. Dat is het meest passend voor het onderwerp (het Nederlandse rechtsstelsel).

Uit mijn onderzoek blijkt dat de rechtsgevolgen een cruciale rol spelen, en dat de Nederlandse wet- en regelgeving beter kunnen, niet alleen vanuit het oogpunt van innovatie, maar ook dat van consumentenbescherming. Zoals ook bij ander onderzoek van TNO heeft dit onderzoek rechtstreekse implicaties voor het Nederlandse publieke debat en beleid. Daarom richt ik me erop om mijn onderzoeksresultaten te verspreiden naar de overheid, (energie)bedrijven, NGO's en consumenten. Dit doe ik bijvoorbeeld door middel van TNO-papers (de meest recente, Lekker warm zonder aardgas, is ruim 15.000 keer bekeken en ruim 2000 keer gedownload), door in de media te verschijnen, als expert in de Tweede Kamer en door allerlei stakeholders te adviseren over wet- en regelgeving.

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag