Annelies Huygen

Annelies Huygen

Functie:
Professor Regulation of Energy Markets
Annelies Huygen

In mijn onderzoek naar de organisatie van de Nederlandse energiemarkt combineer ik technologie, economie en recht. Daarnaast besteed ik speciale aandacht aan innovatie en de positie van de consument.

Onderzoeksgebied

De energietransitie vormt een grote uitdaging. Iedereen heeft ermee te maken: de overheid, energiebedrijven, de energie-intensieve industrie, andere bedrijven, NGO's en consumenten. Zij hebben allemaal grote belangen. Daarom is onafhankelijk onderzoek belangrijk. In mijn onderzoek naar de organisatie van de Nederlandse energiemarkt combineer ik technologie, economie en recht. Daarnaast besteed ik speciale aandacht aan innovatie en de positie van de consument. Tot een tijd geleden stond technologie centraal in het streven naar een duurzame maatschappij. Uit mijn onderzoek blijkt dat de sociale kant net zo belangrijk is. Nieuwe technologieën kunnen niet zomaar op de markt worden gebracht: dit moet wettelijk mogelijk zijn. Ik onderzoek het economische en juridische structuur van energiemarkten in Nederland en het buitenland en ik analyseer welke systemen werken en welke niet. Op basis daarvan doe ik voorstellen om het Nederlandse systeem te verbeteren, met speciale aandacht voor innovatie en de mogelijkheden om consumenten te betrekken bij hun eigen energievoorziening. De publicaties zijn in het Nederlands. Dat is het meest passend voor het onderwerp (het Nederlandse rechtsstelsel). Uit mijn onderzoek blijkt dat de rechtsgevolgen een cruciale rol spelen, en dat de Nederlandse wet- en regelgeving beter kunnen, niet alleen vanuit het oogpunt van innovatie, maar ook dat van consumentenbescherming. Zoals ook bij ander onderzoek van TNO heeft dit onderzoek rechtstreekse implicaties voor het Nederlandse publieke debat en beleid. Daarom richt ik me erop om mijn onderzoeksresultaten te verspreiden naar de overheid, (energie)bedrijven, NGO's en consumenten. Dit doe ik bijvoorbeeld door middel van TNO-papers (de meest recente, Lekker warm zonder aardgas, is ruim 15.000 keer bekeken en ruim 2000 keer gedownload), door in de media te verschijnen, als expert in de Tweede Kamer en door allerlei stakeholders te adviseren over wet- en regelgeving.

Recente resultaten

 • Annelies Huygen en Sanne Akerboom, Platitudes voor een goed energiebeleid, S&D 2019/6 (2020)
 • Annelies Huygen en Sanne Akerboom, Geef gemeenten de vrijheid om innovatieve warmtenetten toe te staan, ESB 15 april 2020 (en een interview in de Energiekrant Energeia van 15 april 2020).
 • Annelies Huygen, Sanne Akerboom, Saskia Lavrijssen, inbreng bij de consultatie over de Warmtewet, juli 2020.
 • Annelies Huygen, leren van het buitenland, essay in bundel uitgegeven in opdracht van de Gemeente Amsterdam
 • Stuk in Energeia, 15 april 2020
 • Keynote Warmtecongres (met Sanne Akerboom), georganiseerd door Euroforum, 26 november 2020
 • Keynote Klimaattafel gemeente Tilburg , 1 december 2020
 • Lunchlezing Copernicus, Utrecht University, 7 december 2020
 • Lunchlezing UCWOSL, Universiteit Utrecht, 2 november
 • presentatie aan de Raad van Commissarissen Woningcorporatie Eigen Haard, , 19 juni
 • Webinar georganiseerd door coöperatie Middenmeer, 28 september 2020
 • Werkbijeenkomst Het Groene Brein, 21 april 2020
 • Expert bij webinar voor Leden van de Tweede Kamer, georganiseerd door Netbeheer Nederland, 11 mei 2020
 • Expert bij webinar voor de Leden van de Tweede Kamer van de SGP over hun verkiezingsprogramma, georganiseerd door de SGP
 • expert inzake de Leiding over Midden Gemeenteraad Den Haag, , 8 januari 2020.
 • Expert-adviezen aan D66 over hun warmtevisie en hun initiatiefnota Elektriciteitswet
 • Discussie over warmtevoorzieningen in Pakhuis de Zwijger, 4 november 2020,
 • Cursus voor energiecoöperaties, georganiseerd door Drift (UR), 8 december 2020
 • Cursus Res en Omgevingswet, 6 oktober 2020, georganiseerd door Berghauser Pont.
 • Podcast over lokale voorzieningen, voor Hier Opgewekt, de vereniging van coöperaties, november 2020.
 • Interview in tijdschrift Empuls, februari 2020
 • Energiecafé Brabant, georganiseerd door Empuls, 7 februari 2020

Begeleiding van promovendi

Sanne Akerboom (samen met Henk Addink), gepromoveerd in oktober 2018 met het proefschrift “Between public participation and energy transition: the case of wind farms”.

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag