Ardi Dortmans

Ardi Dortmans

Functie:
Director of Science
Ardi Dortmans

“Zou het niet mooi zijn als we onze kleinkinderen moeten uitleggen wat afval is?” - Ardi Dortmans is director of science Circular Economy & Environment. Binnen en buiten TNO verbindt hij onderzoek met wat de samenleving nodig heeft. Zo blijft het onderzoeksveld altijd in beweging.

"Alle negen aandachtsgebieden van TNO hebben hun eigen director of science. Voor de unit Circular Economy & Environment (CEE) ben ik dat. Binnen en buiten TNO zet ik onze inhoudelijke koers uit, uiteraard altijd in samenspraak met collega’s. Welke onderzoeken gaan we initiëren, met wie werken we samen? Vanuit TNO verbind ik onderzoek met wat van belang is in de buitenwereld, en zorg ik er mede voor dat we hiervoor de allerbeste onderzoekers in huis hebben. Dan zijn er in totaal zo’n 150, waarvan zo’n 110 in de unit CEE en 40 onderzoekers in andere units."

Materiaaltechnologie en schaarste

Circulaire economie en milieu zijn zeer actuele thema’s. In de jaren tachtig, toen ik als net afgestudeerd biomechanicus bij TNO kwam werken, was dat niet of nauwelijks het geval. Mijn interesse in verduurzaming is met de jaren gekomen. Ik raakte meer en meer geboeid door het begrip schaarste. Er is een eindigheid aan de beschikbaarheid van grondstoffen. In de wereld van materiaaltechnologie drong het besef door dat we hier bewuster mee moesten omgaan.

Rond 2016 kwam de circulaire economie voor mij op de agenda. Die bereiken we alleen als er een goed verdienmodel aan ten grondslag ligt, als het concept maatschappelijk draagvlak heeft en als de overheid zich er hard voor wil maken. Dat geeft ons knoppen om aan te draaien. Als we in 2050 volledig circulair willen zijn, moet er nog veel gebeuren: Nederland is nu voor ongeveer 25% circulair. Tegen mijn kinderen zeg ik weleens: stel je eens voor dat jullie mijn leeftijd hebben. Dan hebben jullie misschien wel kleinkinderen. Zou het niet mooi zijn als je hen moet uitleggen wat afval is? Dat TNO hier een bijdrage aan levert, is een belangrijke drijfveer voor mij.’

Volledig circulaire economie

‘Bij TNO werken we aan toepassingen om in 2050 een volledig circulaire economie te bereiken. Zo ontwikkelen we technologieën waarmee we uit afgedankte plastics weer nieuwe hoogwaardige kunststoffen kunnen maken. Voor een gezond milieu bouwen we modellen en sensoren waarmee we betrouwbare informatie kunnen verzamelen over de kwaliteit van de leefomgeving en de herkomst van schadelijke stoffen. Alleen met betrouwbare informatie kun je beleid ontwikkelen voor het bestrijden van de stikstof-, CO2-, fijnstof- en microplasticsproblematiek.’

Nationale Wetenschapsagenda

‘Ik houd me ook graag buiten TNO met mijn vakgebied bezig. Ik vind het belangrijk om af en toe iets te initiëren in de buitenwereld. Daar komen dan weer ideeën uit voort die voor TNO interessant zijn om op te pakken. Ik ben sinds 2016 coördinator van de NWA-route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie.

Als je de kans krijgt om Nederland te organiseren, waarom zou je die niet grijpen? Het levert een goed netwerk en erkenning op, je geef er iets mee terug aan het onderzoeksveld en krijg je er altijd iets voor terug. Als iedereen dat doet, dan blijft een onderzoeksveld in beweging. Hiervoor probeer ik ook mijn jongere collega’s bij TNO enthousiast te maken. Zo zal TNO zich altijd blijven vernieuwen.’

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht