Bart Jan Peet

Bart Jan Peet

Functie:
Medior scientist innovator
Bart Jan Peet

“Elke dag een nieuwe puzzel”. Bart Jan Peet is scientist innovator bij Electronic Defence. Dat vakgebied is hem echt gaan interesseren toen hij er bij TNO mee in aanraking kwam.

“Bij Electronic Defence ontwikkelen we technologie waarmee we het elektromagnetische spectrum naar onze hand kunnen zetten voor defensiedoeleinden. Bijvoorbeeld om schepen van de marine magnetisch onzichtbaar te maken voor de sensoren van zeemijnen door met spoelen aan boord een tegenveld op te wekken.

Voor defensie ontwerpen we dit soort systemen voor nieuwe schepen. Ook werken we aan geavanceerde algoritmes die de spoelen aansturen, zodat de magnetische onzichtbaarheid steeds beter wordt. Andere projecten waaraan ik meewerk gaan over de infraroodstraling van marineschepen. Raketten kunnen op basis hiervan hun richting bepalen.

We onderzoeken hoe de temperatuur van de scheepshuid zich ontwikkelt als gevolg van veranderende omstandigheden, zoals het weer. Verder voeren mijn collega’s en ik berekeningen uit om de effecten van windparken op radarsystemen in kaart te brengen, in opdracht van ontwikkelaars en defensie.”

Technische natuurkunde

“Ik heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de TU Delft. Medische beeldvorming was mijn specialisatie. Ik heb nog overwogen om hierop te promoveren en heb na mijn studie nog een tijdje aan de universiteit gewerkt als onderzoeksassistent, maar een baan bij TNO trok meer. Daar wilden ze me op basis van mijn cv graag hebben.

TNO is een interessante werkgever vanwege de grote diversiteit aan onderwerpen waarmee je je bezighoudt. Wat ik ook belangrijk vind: je werkt hier niet op een eilandje maar samen met andere disciplines. Ik heb me de vakinhoudelijke kennis snel eigen gemaakt. Door me te verdiepen in verwante onderzoeken maar vooral door vanaf het begin mee te draaien in projecten. Dat was een leuk en leerzaam proces.”

Verschillende werelden

“Dat TNO zo ontzettend veel expertise in huis heeft op de meest uiteenlopende vakgebieden, vind ik boeiend en uitdagend. Hierdoor leer je snel te schakelen tussen verschillende werelden. Inmiddels werk ik alweer twee en een half jaar bij TNO. Je krijgt hier veel vrijheid om zelf je richting te bepalen en je bezig te houden met onderzoek dat jou interesseert. Daar moet je dan wel zelf werk van maken. Het helpt als je de organisatie goed kent.”

Vertaalslag maken

“Of ik een topdag heb wordt grotendeels bepaald door de inhoud van het werk. Het liefst kraak ik elke dag een nieuwe puzzel. Telkens een stapje verder komen in een onderzoek geeft veel voldoening. Ik heb nu een inhoudelijke rol en daar voel ik me prettig bij. Op den duur zou ik wel wat meer aan de voorkant van projecten willen werken.

Met de opdrachtgever meedenken over het oplossen van zijn vraagstuk, over de opzet van het onderzoek. Waarbij je de vertaalslag maakt van fundamenteel onderzoek naar wat de opdrachtgever nodig heeft. Dit is een rol waar je geleidelijk inrolt, denk ik. Specialiseren wil ik me nog even niet. Juist de diversiteit aan onderwerpen maakt mijn baan zo boeiend.”

Den Haag - Oude Waalsdorperweg

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Postadres

Postbus 96864
2509 JG Den Haag