Eric Groen

Eric Groen

Functie:
Senior scientist
Eric Groen

Mijn onderzoek heeft tot doel om de prestaties van piloten te ondersteunen in veeleisende situaties, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot een schrik- of verrassingsreactie, ruimtelijke desoriëntatie en controleverlies tijdens een vlucht.

Onderzoeksgebied

Mijn onderzoek heeft tot doel om de prestaties van piloten te ondersteunen in veeleisende situaties die bijvoorbeeld kunnen leiden tot een schrik- of verrassingsreactie, ruimtelijke desoriëntatie en controleverlies tijdens een vlucht. Als dergelijke situaties niet worden herkend en goed worden ondervangen door de crew van het vliegtuig, kan dat catastrofale gevolgen hebben. Mijn expertise op dit gebied is waardevol voor studenten van de Air Accident Investigation Course, die twee keer per jaar wordt georganiseerd door het Cranfield Safety and Accident Investigation Centre van Cranfield University (VK) onder leiding van prof. Graham Braithwaite. Deze opleiding is bedoeld voor professionals van verschillende militaire en commerciële luchtvaartorganisaties, zoals de luchtmacht, luchtvaartmaatschappijen en veiligheidsraden. Door bij deze cursussen lezingen te geven, kunnen we de bekendheid van TNO binnen een groot netwerk uitbreiden. Daarnaast heb ik de ambitie om wederzijdse onderzoeksprogramma's op te zetten tussen TNO en Cranfield University. Daarvoor werk ik nauw samen met prof. Nick Lawson, hoofd van het National Flying Laboratory Centre (NFLC) van Cranfield. Het NFLC beschikt over verschillende laboratoriumvliegtuigen, die voornamelijk worden gebruikt om vliegtuigbouwkundigen te trainen als het gaat om aerodynamica. In het kader van deze samenwerking mag TNO kosteloos gebruikmaken van vliegtuigen, piloten en testproefpersonen van het NFLS voor experimenten met betrekking tot menselijke factoren tijdens vluchten. Dit biedt een geweldige kans om onderzoek te doen naar ruimtelijke desoriëntatie, of om apparatuur voor fysiologische bewaking te valideren in een echt vliegtuig.

Recente resultaten

Twee jaar geleden begon ik met mijn werkzaamheden als gasthoogleraar. Sindsdien heb ik diverse lezingen over menselijke factoren ontwikkeld voor de Air Accident Investigation Course, die twee keer per jaar wordt georganiseerd door het Cranfield Safety and Accident Investigation Centre van Cranfield University (VK). Op het gebied van onderzoek hebben TNO en Cranfield samen een in-flight onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het vermogen van een piloot om de kunstmatige horizon te interpreteren, ernstig verstoord kan worden door ruimtelijke desoriëntatie. De vluchten werden uitgevoerd door een testpiloot van het National Flying Laboratory Centre van Cranfield University. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Applied Ergonomics (Landman et al., 2019).

Begeleiding van promovendi

  • Charelle Bottenheft (onderzoeksprogramma V1917 van defensie, TNO-ERP Interactie tussen lichaam en hersenen)
  • Yuval Steinman (Koninklijke Luchtmacht)

Belangrijkste publicaties

  • Landman, A., Davies, S., Groen, E. L., et al., “In-flight spatial disorientation induces roll reversal errors when using the attitude indicator,” Applied ergonomics Vol. 81, 102905, 2019.
  • Ledegang, W.D., Groen E.L. “Spatial Disorientation Influences on Pilots’ Visual Scanning and Flight Performance”, Aerospace medicine and human performance Vol. 89 (10), pag. 873-882, 2018.
  • Nooij, S.A.E., Wentink, M. Smaili, et al., “Motion simulation of transport aircraft in extended envelopes: Test pilot assessment,“ Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 40 (4), pag. 776-788, 2017.
  • Landman, A., Groen, E.L., van Paassen, M.M. et al. “Dealing with unexpected events on the flight deck: a conceptual model of startle and surprise,“ Human factors 59 (8), 1161-1172, 2017.

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg