Joris Sijs

Joris Sijs

Joris Sijs

Ooit nog eens een robot bouwen die het Nederlands elftal naar de WK finale coacht, dat lijkt hem wel wat. Maar ook nu al, bij TNO Defensie & Veiligheid, maakt Joris gave dingen.

Robot technologie

"We zijn al ver gekomen op het gebied van robot technologie, maar we zijn er nog niet. Als je filmpjes ziet van robots die iets slims kunnen doen, staat er meestal wel iemand achter de camera op knopjes te drukken. We willen zulke robots intelligenter maken. Op zo'n manier dat hij niet alleen een stoel ziet, maar ook begrijpt waar deze voor is en gepaste actie kan ondernemen. Dat gaat waarschijnlijk nog vijf tot acht jaar duren. Een robot die kan communiceren met mensen is de volgende stap. Een robot die mensen iets kan leren, zoals voetbal. Een robot als coach van Oranje, dat zou wat zijn."

Plezier maken als nerd

"Ik ben hoofdwetenschapper voor KI (kunstmatige intelligentie) en autonome systemen bij Defensie & Veiligheid. We werken met 10 tot 15 collega's aan een onderzoeksproject, waarvoor iedereen zijn eigen deel van het onderzoek doet. Het is dan mijn taak om richting te geven en om van alle delen een geheel te maken. Aan het begin waren de projecten nog klein. Mijn manager zag dat ik goed was in het toepasbaar maken van fundamenteel onderzoek. Sindsdien zijn de projecten steeds groter geworden. Ik werk gewoonlijk tegelijkertijd aan drie grote projecten en 10 kleine, als hoofdwetenschapper, maar ook als bijvoorbeeld beoordelaar of onderzoeker. Dat is gaaf, want zo nu en dan wil ook ik een paar uur plezier maken als nerd."

Dwarsverbanden

"Een dag in de week werk ik als onderzoeker en docent op de TU Delft. Daar doen we fundamenteel onderzoek. Bij TNO ben ik veel meer bezig met het opzoeken van de grenzen van toepassing. Er is verre van een tekort aan toepassingen bij TNO. In de industrie ben je 20 jaar bezig met het ontwikkelen van één printer of scanner. Bij TNO kun je dwarsverbanden maken tussen verschillende technieken en toepassingen, in mijn geval tussen measurement & control engineering en KI en robotica. En dat opent een hele nieuwe wereld."

Mijn eigen start-up

"Mijn ambitie is om de Nederlandse markt op te gaan met alle kennis en expertise die we hebben op het gebied van autonome systemen, het liefst als start-up. We kopen bestaande robots en gebruiken ze om een volledig autonoom en hoog intelligent systeem te bouwen. Voor de politie, Shell, Chemelot en vele anderen. Misschien op een dag zelfs voor de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Zeg nooit nooit. Iemand gaat er uiteindelijk achterkomen hoe het technisch mogelijk is."

Den Haag - Oude Waalsdorperweg

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Postadres

Postbus 96864
2509 JG Den Haag