José Kerstholt

José Kerstholt

Functie:
Professor Behavioral Decision Making
José Kerstholt

Mijn onderzoeksgebied is menselijke besluitvorming met betrekking tot veiligheid. Een belangrijke ontdekking op dit gebied is dat de menselijke beslisvaardigheden verre van optimaal zijn. De meeste van onze beslissingen worden intuïtief genomen, op basis van onvolledige kennis en een beperkte mate van reflectie. Ondanks deze inzichten hebben beslissers zelf vaak veel vertrouwen in de juistheid van hun beslissingen.

Onderzoeksgebied

In complexe situaties worden beslissingen vaak niet door één persoon genomen, maar door een groep. Bij het omgaan met een crisis of het bestrijden van georganiseerde misdaad moeten bijvoorbeeld meerdere organisaties samen beslissingen nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden met diverse doelstellingen, belangen en kennis, wat gezamenlijke besluitvorming nog ingewikkelder maakt. Samenwerkingen hebben het potentieel om tot betere beslissingen te leiden, maar vaak wordt dit onvoldoende benut. Het is mijn ambitie om meer inzicht te krijgen in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de menselijke besluitvorming, om professionals en burgers zo bewuster te maken van biases bij het nemen van beslissingen en om de nauwkeurigheid te verbeteren door middel van innovatieve ondersteuning en technologie voor besluitvorming. Ik richt me specifiek op samenwerking bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad en crisisbeheersing en de invloed van artificiële intelligentie op de besluitvorming. Deze ambitie past bij de TNO-doelstelling om de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

Recente resultaten

Er is veel vooruitgang geboekt op het gebied van vertrouwen in Human-Agent Teaming. De eerste publicatie verscheen in AAMAS en een tweede zal worden opgenomen in de International Journal of Social Robotics. Op het gebied van crisisbeheersing lag de focus op het vertalen van de lessen die geleerd zijn van de coronacrisis in nieuwe manieren om om te gaan met complexe en voortsluipende crises. Ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan een internationale conferentie over dit onderwerp ('After the Deluge', georganiseerd door prof. Arjen Boin) en aan paneldiscussies tijdens het jaarlijkse Risk & Resilience Festival in Enschede. Naar aanleiding van spontane burgerinitiatieven, zoals zoekteams voor vermiste personen, bekijkt de politie manieren om beter samen te werken met burgers. Promovendus Jerome Lam onderzocht hoe vaak verschillende soorten burgerinitiatieven voorkwamen, hoe de politie samenwerkte met burgers in de zaak Anne Faber, en hij deed een experiment om de psychologische drijfveren voor betrokkenheid van burgers te achterhalen.

Begeleiding van promovendi

  • Jerome Lam, burgerbetrokkenheid bij politiezaken (Universiteit Twente en Politieacademie)
  • Esther Kox, vertrouwen(sherstel) bij human-agent teaming (Universiteit Twente)

Belangrijkste publicaties

  • Kox, E. S., Kerstholt, J. H., Hueting, T. F., & De Vries, P. W. (2021). Trust repair in human-agent teams: the effectiveness of explanations and expressing regret. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 35(2), 1-20.
  • Kerstholt, J., Duijnhoven, H. & Paton, D. (2017). Flooding in The Netherlands: How people’s interpretation of personal, social and institutional resources influence flooding preparedness. International Journal of Disaster Risk Reduction, 24, 52-57.

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg