Laurie Hermans TNO

Laurie Hermans

Functie:
Innovator scientist
Laurie Hermans TNO

"De energietransitie is meer dan alleen technologische innovatie" - Als sociaal wetenschapper, cultureel antropoloog om precies te zijn, is Laurie Hermans bij TNO in de minderheid. Toch voelt ze zich hier als een vis in het water.

"Ik ben geïnteresseerd in mensen en organisaties en hun beweegredenen. Waarom doen ze wat ze doen, waarom maken ze de keuzes die ze maken? Sociaal wetenschappers zijn hard nodig bij TNO. Technologische innovatie heeft altijd te maken met gedragsverandering en -beïnvloeding; het zijn uiteindelijk mensen die een technologische innovatie zullen moeten doorvoeren. De overgang van fossiele naar groene energie bijvoorbeeld vergt meer dan alleen het ontwikkelen van nieuwe technologie.

Het gaat ook om bewustwording over de benodigde verandering van bedrijven zelf en iedereen die er werkt. Met adviseurs en trainingsbedrijven die worden ingehuurd om deze bewustwording in gang te zetten, heb ik methoden en werkvormen ontwikkeld die ervoor zorgen dat zo’n training ook echt impact heeft en dat de juiste organisatielagen betrokken zijn."

Irrationele keuzes

"Bij TNO houd ik me veel bezig met verduurzaming en de energietransitie in het bijzonder. Een succesvolle energietransitie valt of staat bij de mate waarin individuen en organisaties in staat en bereid zijn hun gedrag te veranderen. Bijna geen enkele organisatie is tégen verduurzaming. En ook de meeste individuen maken zich zorgen over het klimaat.

Toch zijn er, naast praktische bezwaren, ook overtuigingen en denkpatronen die verduurzaming in de weg staan. Keuzes zijn vaak irrationeel, dat neigen beleidsmakers weleens uit het oog te verliezen. Ik vind het geweldig om hier onderzoek naar te doen."

Eiwittransitie

"Zo doen we nu onderzoek naar duurzame voeding als onderdeel van leefstijl; de eiwittransitie. We willen weten hoe iemands bereidheid om op een meer duurzamere manier met eten om te gaan – een betere balans tussen plantaardige en dierlijke eiwitten – verandert en hoe dat samenhangt met iemands leefstijl. En hoe krijg je mensen zo ver dat ze op een meer duurzame manier naar eten kijken?

Hiervoor moet je weten welke waarden voor hen belangrijk zijn en wat hun toekomstbeeld is. Dat doen we door hen te vragen hun leven en eetgedrag in, pak ‘m beet 2040, te visualiseren. Stel: je krijgt vrienden te eten. Wat ga je koken? Welk recept gebruik je? Hoe zitten jullie aan tafel? Als je weet wat belangrijke waarden zijn, dan kun je hier als beleidsmaker rekening mee houden."

Bevlogen mensen

"Na mijn bachelor culturele antropologie en master conflict resolution & governance ben ik een traineeship gaan doen bij de European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) in Brussel. Daar heb ik een hele leuke tijd gehad en veel geleerd over Europees bestuur, maar ik miste het echte veldwerk. Ik had in de tijd regelmatig contact met TNO, het Focal Point van EU-OSHA in Nederland.

Dat TNO toegepast onderzoek doet met maatschappelijke impact wist ik. Dat ze er ook sociaalwetenschappelijk onderzoek doen was nieuw. Deze combinatie sprak me meteen aan. In de afgelopen vijf jaar heb ik binnen TNO verschillende rollen en richtingen uitgeprobeerd, voor mijn gevoel ben ik alweer vijf of zes leuke banen verder. Ik word omringd door bevlogen, gedreven en ambitieuze mensen uit uitlopende disciplines. Dat inspireert enorm."

"Ik heb geen strak omlijnde visie op hoe Nederland er over tien, twintig jaar uitziet. Wel een wens. Een schonere lucht bijvoorbeeld, minder vliegverkeer: de dingen waar we in coronatijd aan beetje aan hebben kunnen wennen. Duurzaam als het nieuwe normaal. Ik ben benieuwd hoe we hier in 2040 op terugkijken."

Amsterdam

Motion Building
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam

Bekijk route