Maria Dolores Rodriguez Moreno

Functie:
Professor

Onderzoeksgebied

In mijn onderzoek richt ik me op het ontwikkelen en toepassen van geavanceerde technieken op het gebied van artificiële intelligentie in strategische domeinen als robotica, energiebeheer of cyberveiligheid.

Recente resultaten

In samenwerking met de groep Intelligente systemen hebben we geavanceerde technieken op het gebied van machine learning toegepast waardoor de mechanische staat van systemen op Spaanse marineschepen in real time kan worden gemonitord om te voorspellen wanneer onderdelen defect zullen raken. Dit is de eerste keer dat predictief onderhoud wordt toegepast bij militair materieel. Ook passen we geavanceerde technieken op het gebied van deep learning toe om geomagnetische indices (voor het meten van het ontstaan van geomagnetische stormen, die storingen kunnen veroorzaken in satellietcommunicatie of elektriciteitnetten) of energieverbruikspatronen te voorspellen. Tot slot ontwikkelen we technieken voor gezamenlijk plannen om vooruitgang te boeken op het gebied van heuristische zoekplanningsalgoritmen voor multi-robotische platformen.

Begeleiding van promovendi

  • Armando Collado Villaverde (European Space Agency): Deep Neural Networks for Geomagnetic Forecasting.
  • Hugo Álvarez Chavez (Spaanse overheid: Predicting hospital emergency department demand using Machine Learning and automated Planning
  • Javier Caballero Testón (Spaanse overheid): Cooperative planning for heterogeneous robotic platforms
  • Muhammad Babar (Postdoc, COFUND - EU): An Optimal Load Scheduling and Fair Pricing Mechanism Using Heuristic Optimization in Smart Grid
  • José Aguilar (Postdoc, COFUND - EU): Bioinspired efficient energy management

Belangrijkste publicaties

  • Carlos-Javier Hernández-Castro, María D. R-Moreno, David F. Barrero. BASECASS: A methodology for CAPTCHAs security assurance. Journal of Information Security and Applications, Volume 63, December 2021.
  • F. Barrero, O. Fontenla-Romero, F. Lamas-López, D. Novoa-Paradela, María D. R-Moreno and D. Sanz. SOPRENE: Assessment of the Spanish Armada’s Predictive Maintenance Tool for Naval Assets. Applied Sciences, vol. 11, nr. 16, 2021
  • Aguilar, A. Garces-Jimenez, María D. R-Moreno and Rodrigo García. A Systematic Literature Review on the use of Artificial Intelligence in Energy Self-Management in Smart Buildings. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 151, 2021.

Den Haag - Oude Waalsdorperweg

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Postadres

Postbus 96864
2509 JG Den Haag