Rik Schleijpen

Functie:
Principal Scientist

Elektronische oorlogsvoering (EOV) houdt in dat de krijgsmacht gebruikmaakt van elektromagnetische (EM) energie ten behoeve van situationeel bewustzijn en om effecten te creëren. EOV vormt een belangrijk onderdeel van elektromagnetische operaties (EMO) en kan de operationeel commandant een middel bieden om de elektromagnetische omgeving vorm te geven ter ondersteuning van NAVO-operaties terwijl de tegenstander die mogelijkheid wordt ontnomen.

Recente resultaten

Het onderzoek levert nieuwe concepten op voor de bescherming van militair personeel en militaire platformen door elektronische middelen. Onlangs heeft dit geleid tot bijdragen aan de gezamenlijke visie op elektronische oorlogsvoering van de Nederlandse krijgsmacht en het functionele concept voor elektronische oorlogsvoering van de Nederlandse marine.

Ik ben lid van het STO-panel System Concepts and Integration panel van de NAVO en symposiumvoorzitter van de SPIE Security + Defence-conferentie.

Belangrijkste publicaties

  • Ric Schleijpen, Arciszewski (TNO), Mühren (TNO), Van Houten (MWC), Wittgen (MWC), Van Straaten (JIVC-SATS), Daams (DMO), “Tactical Decision Aid for Electronic Warfare”, NATO SET-244 Symposium “Bridging the gap between the development and operational deployment of naval tactical decision aids” in den Helder:
  • J. Gelsema, A.G.Huizing, H.M.A. Schleijpen: Countermeasures against Passive Radar Systems – A systems engineering approach, NATO STO specialists meeting SET-SCI-254 on “Counter Passive Radar”, Portsdown West, Portsmouth, (GBR) op 19-20 maart 2018.
  • M.A. Schleijpen, H.E.T. Veerman, R. Roks, B.J.A. Peet: Susceptibility reduction with Stealth Management, NATO STO SCI-319 Symposium on ‘Signature Management’ Brno, Czech Republic, 7-8 mei 2019

Den Haag - Oude Waalsdorperweg

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Postadres

Postbus 96864
2509 JG Den Haag