Roland Blonk

Functie:
Professor Labour Expertise and Inclusive Innovation of Work

Mijn expertise omvat gedragsverandering en de rol van geloof in zelfeffectiviteit. Deze kennis wordt vertaald en in combinatie met andere disciplines gebruikt om integrale, systeemgerichte interventies te ontwikkelen die moeten leiden tot een inclusieve arbeidsmarkt.

Onderzoeksgebied

In samenwerking met voornamelijk gemeenten en private bedrijven richten we ons op werkloze laaggeschoolden, onder andere op ondernemerschap en professionele begeleiding. Om ons doel te bereiken, werken we vooral aan de ontwikkeling en implementatie van diagnostische systemen, interventies en inclusieve technologie voor individuele personen en werkgevers om de professionaliteit en evidence-based praktijk op dit gebied te verbeteren.

Recente resultaten

In de afgelopen jaren hebben we onze zichtbaarheid en ons netwerk zorgvuldig uitgebreid. Dit heeft geleid tot meerdere grote en langdurige samenwerkingsverbanden gefinancierd door gemeentes en bedrijven. Daarnaast keurde ZonMW vier van onze subsidieaanvragen goed en werden er drie door de EU gesubsidieerde projecten (ESF en ERDF) en een project van Instituut Gak goedgekeurd. Op aanbeveling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd onze VP-subsidie met 50% verhoogd.  In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat hieraan werkt gegroeid van vijf naar 25 collega's, met diverse achtergronden en van verschillende afdelingen. Er zijn twee leerstoelen ingesteld: de leerstoel Arbeidsdeskundigheid aan Tilburg University in 2017 en de leerstoel aan North-West University in Zuid-Afrika. Meerdere steden baseren hun aanpak voor het maatschappelijk domein op ons model, onder andere Den Haag en Tilburg, respectievelijk de op twee na en op vijf na grootste stad in Nederland. De branche-organisatie Divosa, de beroepsvereniging BvK, TNO, Tilburg University en twaalf gemeenten werken aan het opzetten van een Community of Practice, gericht op kennisontwikkeling en -uitwisseling.

Begeleiding van promovendi

  • Ilonka Eekhoudt (TiU) (arbeidsdeskundige) - RIV_ toets en inclusief werkgeversgedrag. Promotiejaar 2022. (co-promotoren: dr S Oomens (HAN), dr F Slebus (UWV))
  • Suzanne van Hees (HAN/TiU) - Preventie van werkgerelateerde psychische klachten 2022 (co-promotoren: dr S Oomens (HAN), dr B Carlier (HAN))
  • Amber Kersten 2020 - 2024 (TNO/TiU) - Employer behavior regarding inclusion and development of vulnerable workers ((co-)promotoren: prof M van Woerkom (TiU), dr G Geuskens (TNO))
  • Lydia in t Hout (TiU) (arbeidsdeskundige) Arbeidsdeskundige risico-inventarisatie op recidief verzuim na werkhervatting bij werknemers met veelvoorkomende psychische klachten (co-promotoren: dr. S Oomens (HAN), xx (TiU))
  • Joep Binkhorst (TiU), Werkzame elementen van arbeidsparticipatietrajecten voor mensen met een grote mate van psychische kwetsbaarheid ((co-)promotoren: prof M van Veldhoven (TiU); dr J Dikkers (UU))

Belangrijkste publicaties

  • Lagerveld, S. E., Brenninkmeijer, V., Blonk, R. W., Twisk, J., & Schaufeli, W. B. (2017). Predictive value of work-related self-efficacy change on RTW for employees with common mental disorders. Occup Environ Med, 74(5), 381-383.
  • Blonk, R.W.B. (2018; 2019). We zijn nog maar net begonnen / We have only just started. Inaugurele rede. Tilburg University: Tilburg. NWU: Vanderbijlpark, South Africa.
  • Huijs, J. J., Houtman, I. L., Taris, T. W., & Blonk, R. W. (2019). Effect of a participative action intervention program on reducing mental retirement. BMC public health, 19(1), 194.

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden