Suzanne Hurter

Suzanne Hurter

Functie:
Senior Scientist
Suzanne Hurter

Mijn onderzoeksprogramma gaat over het modelleren van onshore reservoirs met onconventioneel gas en combineert disciplines uit de aardwetenschappen en petroleum engineering.

Onderzoeksgebied

Het onderzoek wordt gedeeltelijk gefinancierd door Energi Simulation (ES, een Canadese stichting), het Centre for Natural Gas van de Universiteit Queensland (UQ) (met financiering vanuit de industrie) en de Australian Research Council. Uit deze gelden worden twee postdocs en diverse promovendi ondersteund. Bij ons onderzoek streven we ernaar om de modellen voor duurzame, onshore gaswinning zo te verbeteren dat de kosten worden verlaagd en de ecologische voetafdruk wordt verkleind. Aardgas speelt een sleutelrol in de transitie van kolen naar een koolstofarme toekomst in Australië. Ook onderwerpen zoals CCS, methaanuitstoot en ondergrondse waterstofopslag maken deel uit van het onderzoeksgebied. De focus ligt op het ontwikkelen van geschikte modelleringstechnieken en workflows om een meerfasige flow in sterk heterogene reservoirs te modelleren, bijv. met op copula's gebaseerde geostatistiek.  Een ander doel is om de professionele en technische mogelijkheden voor de groeiende onconventionele-gasindustrie in Australië uit te breiden en afgestudeerden van de UQ van dit programma in staat te stellen om wereldwijd aan de slag te gaan in deze bedrijfstak. ES en UQ hebben ca. € 1,65 miljoen voor vijf jaar beschikbaar gesteld en hebben verdere fondsen vanuit het bedrijfsleven ontsloten, waardoor ruim € 3 miljoen beschikbaar is voor onderzoek. De aansluiting bij TNO: dit onderzoek, dat zich bezighoudt met thema's als duurzame gaswinning, CO2-opslag en de impact van de gasindustrie op waterbronnen, wordt toegepast binnen en draagt bij aan Energietransitie. Het doel is om modelleringstechnieken en workflows te ontwikkelen, een van de sterke kanten van TNO.

Recente resultaten

 • Onderzoek gefinancierd door NERA (National Energy Resources Australia) heeft geleid tot een commerciële Petrel-PlugIn waarmee copula-geostatistieken kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van flowsimulaties van sterk heterogene reservoirs.
 • Drie van mijn promovendi zijn inmiddels gepromoveerd en hebben werk gevonden in het bedrijfsleven (Li Wan, Zhengguang Zhao) en academia (Pouria Amani).
 • Ik heb een voorstel opgesteld en ingediend bij de Australian Research Council voor een Linkage Project (d.w.z. met bijdragen vanuit het bedrijfsleven) met betrekking tot het verbeteren van de stratigrafie en geostatistische technieken voor het modelleren van gas- en waterwinning. Het voorstel is goedgekeurd en het project is in 2020 van start gegaan. De totale waarde van dit driejarige project bedraagt ca. € 1,08 miljoen.

Begeleiding van promovendi

Alle ondergenoemden ontvangen een RTP (Research Training Program)-beurs van de universiteit via de Australische overheid. Deze beurs dekt het collegegeld en de kosten van levensonderhoud. Hij wordt toegekend door middel van een vergelijkende procedure, op basis van toekenningscriteria als de academische prestaties van de student, de kwaliteit van het voorgestelde promotie-onderwerp en de capaciteiten van de begeleiders. De titel van het onderzoek voor het proefschrift wordt tussen haakjes (…) aangegeven na de naam van de promovendus.

 • Iftikar Altaf (Reservoir geostorage capacity modification due to long-term CO2-rock chemical interactions: a rock mechanics perspective)
 • Vanessa Santiago Salomão (Stress-dependent flow behaviour in coal seam gas reservoirs: implications for gas production and reservoir stimulation)
 • Ilaina Rakotondrazaka (Development of modeling strategy and methodology for optimising carbon capture, utilisation and storage (CCUS) in heavy oil reservoir with a focus on the Tsimimoro field)
 • Claudio de Andrade Vieira Filho (Characterisation of the Walloons-Springbok interval: implications for gas development)
 • Zhenkai Bo (Josh) (Hydrogen storage in depleted hydrocarbon reservoirs under Australian conditions)
 • Zijian Shen (Effective monitoring and modelling techniques to evaluate the impact of coal seam gas on water resources)
 • Xinzhe Zao (Numerical modelling of transient water-steam phase change in geothermal and heavy-oil steam injection processes)

Belangrijkste publicaties

 • Wan L., Bianchi V. Hurter S., Salles T. (2020), Evolution of a delta-canyon-fan system on a typical passive margin using stratigraphic forward modelling, Marine Geology, 429, https://doi.org/10.1016/j.margeo.2020.106310
 • Amani P., Hurter S., Rudolph V., Firouzi M. (2020), Comparison of flow dynamics of air-water flows with foam flows in vertical pipes, Experimental Thermal and Fluid Science, 119, https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2020.110216
 • Hurter, S., Rodger, I., and Garnett, A., (2019) Comment on “Numerical investigation of the potential contamination of a shallow aquifer in producing coalbed methane” by Xianbo Su, Fengde Zhou, and Stephen Tyson. Energy Exploration & Exploitation, 37, 593-601, https://doi.org/10.1177/0144598718778164

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht