Tjerk Timan

Tjerk Timan

Functie:
Senior scientist
Tjerk Timan

Tjerk Timan is in 2017 bij TNO komen werken als beleidsadviseur en onderzoeker op het gebied van datagestuurde innovatie, digitalisering van overheidsdiensten en governance en cybersecurity bij nationale en internationale beleidsvorming. Op dit moment is hij betrokken bij diverse projecten op het gebied van big data en AI-effectbeoordeling voor de publieke sector en regelgeving, normen en waarden in het ontwerpproces van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en dan met name AI.

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag