Direct naar de inhoud

Feiten en Cijfers 2014

TNO en dochteronderneming TNO Triskelion BV hechten grote waarde aan verantwoord proefdiergebruik. De uitvoering van dierproeven wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Over de afgelopen 35 jaar is het gebruik van proefdieren in Nederland meer dan gehalveerd. Steeds vaker bieden alternatieven voor dierproeven uitkomst om werkzaamheid en veiligheid van voedingsingrediënten, geneesmiddelen en chemicaliën vast te stellen.

TNO streeft naar een verdere vermindering van dierproeven en voert een actief beleid op de ontwikkeling en implementatie van de 3V’s (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven). In 2010 heeft TNO zich gecommitteerd aan de Code Openheid Dierproeven. Centraal in deze code staat dat TNO en haar dochterondernemingen de dialoog aan gaan met de verschillende stakeholders over alle aspecten van proefdiergebruik. Openheid over proefdiergebruik en dierproeven is een van de kernpunten in het MVO beleid. TNO en dochteronderneming TNO Triskelion BV voeren een gezamenlijk dierproevenbeleid, en werken nauw samen op het gebied van de 3V’s. Vanaf 2012 voert dochteronderneming TNO Triskelion BV dierproeven uit onder een eigen vergunning.

TNO en TNO Triskelion BV geven informatie over de dierproeven die onder eigen verantwoording zijn uitgevoerd. Hierbij wordt aangegeven welke dierproeven voor welk doel over het jaar 2014 zijn uitgevoerd en op welke gronden de belangenafweging is gemaakt tussen maatschappelijk nut en dierenwelzijn.

De gecombineerde jaarrapportage 2014 over de dierproeven van TNO en TNO Triskelion BV bevat de volgende onderwerpen:

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.