Feiten en Cijfers 2016

TNO en dochteronderneming Triskelion BV hechten grote waarde aan verantwoord proefdiergebruik. De uitvoering van dierproeven wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Over de afgelopen 35 jaar is het gebruik van proefdieren in Nederland meer dan gehalveerd. Steeds vaker bieden alternatieven voor dierproeven uitkomst om werkzaamheid en veiligheid van voedingsingrediënten, geneesmiddelen en chemicaliën vast te stellen. Ook binnen TNO en Triskelion BV neemt in 2016 het aantal proefdieren af ten opzichte van 2015.

TNO streeft naar een verdere vermindering van dierproeven en voert een actief beleid op de ontwikkeling en implementatie van de 3V’s (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven). In 2010 heeft TNO zich gecommitteerd aan de Code Openheid Dierproeven. Centraal in deze code staat dat TNO en haar dochterondernemingen de dialoog aan gaan met de verschillende stakeholders over alle aspecten van proefdiergebruik. Openheid over proefdiergebruik en dierproeven is een van de kernpunten in het MVO beleid. TNO en dochteronderneming Triskelion BV voeren een gezamenlijk dierproevenbeleid, en werken nauw samen op het gebied van de 3V’s. Vanaf 2012 voert dochteronderneming Triskelion BV dierproeven uit onder een eigen vergunning.

TNO en Triskelion BV geven informatie over de dierproeven die onder eigen verantwoording zijn uitgevoerd. Hierbij wordt aangegeven welke dierproeven voor welk doel over het jaar 2016 zijn uitgevoerd en op welke gronden de belangenafweging is gemaakt tussen maatschappelijk nut en dierenwelzijn.

De gecombineerde jaarrapportage 2016 over de dierproeven van TNO en Triskelion BV bevat de volgende onderwerpen:

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.