Doelen van de dierproeven

Werkt een nieuw geneesmiddel? Zijn voedingsingrediënten veilig voor consumptie? Kan er veilig gewerkt worden met stoffen in de chemische industrie? Verantwoord proefdiergebruik helpt ons in het vinden van antwoorden op deze gezondheidsvragen voor de mens. Daarnaast geven dierproeven inzicht in de preventie en/of de behandeling van ziektes. Dierproeven worden ingedeeld in internationaal gestandaardiseerde categorieën, weergegeven in Tabel 1. De dierproeven die binnen TNO en Triskelion BV worden uitgevoerd hebben als doel:

  • Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
  • Toegepast en translationeel onderzoek
  • Krachtens wetgeving vereist toxicologisch en veiligheidsonderzoek, inclusief kwaliteitscontrole
  • Onderwijs

Ongeveer 20% van de dierproeven uitgevoerd in Nederland vloeien voort uit een overheidsverplichting om de veiligheid vast te stellen voordat een product op de markt mag komen. Ongeveer 70% van de dierproeven van  Triskelion BV wordt in dit kader uitgevoerd. Daarnaast voeren zowel TNO als Triskelion BV een groot deel van de dierproeven uit tbv het testen van de werkzaamheid (effectiviteit) van geneesmiddelen (TNO: 85%; Triskelion BV: bijna 20%). Als kennisinstelling verricht TNO daarnaast wetenschappelijk onderzoek naar mechanismen van ziekten (10%). Binnen Triskelion BV zijn in 2016 geen proefdieren gebruikt ten behoeve van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Deskundig geschoold personeel en gebruik van ‘best practice’ methoden draagt direct bij aan een verantwoord proefdiergebruik. Voor het scholen van personeel, het verfijnen van onderzoekstechnieken, en het implementeren van nieuwe onderzoekstechnieken/-modellen wordt op kleine schaal proefdieren gebruikt (onderwijsdoeleinden- TNO: 5%, Triskelion BV: 9%). Bij Triskelion BV valt een grote stijging op in aantal dieren gebruikt voor onderwijs. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er veel personeelswisselingen hebben plaatsgevonden, anderzijds doordat is geïnvesteerd in de implementatie van nieuwe technieken. Van belang is dat het hier dieren betreft, die niet speciaal voor dit doel zijn aangekocht, maar die aanwezig waren in de faciliteit en niet meer ingezet konden worden in experimenten.


Tabel 1: Proefdiergebruik TNO en Triskelion BV in 2016

Voordat dieren worden ingezet voor onderzoek wordt eerst gekeken of onderzoeksmethodes ingezet kunnen worden ter vervanging, vermindering of verfijning van proefdiergebruik. Eén van de onderzoeksprogramma’s van TNO richt zich specifiek op ontwikkeling, validatie en implementatie van 3V alternatieven. TNO voert in samenwerking met de overheid wetenschappelijk onderzoek uit ter verbetering van de volksgezondheid. De wetenschappelijke onderzoeksvragen waarvoor TNO oplossingen ontwikkelt, richten zich op maatschappelijke vraagstukken. Resultaten van dit onderzoek worden ingezet om mensen die lijden aan bijv. metabool syndroom, overgewicht of hart- en vaatziekten te genezen en om deze aandoeningen en ziektes te voorkomen.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.