Direct naar de inhoud

Diersoorten

De diersoorten die bij TNO worden gebruikt in dierexperimenteel onderzoek zijn weergegeven in Tabel 2. De keuze voor een diersoort voor toepassing in een dierproef is afhankelijk van de voorspellende waarde voor de mens of van wettelijke voorschriften. Traditioneel wordt hoofdzakelijk met knaagdieren (muizen , ratten en cavia’s) gewerkt vanwege de ruime beschikbaarheid van historische data. Echter, knaagdieren zijn niet altijd het beste model voor de mens en daarom worden soms andere diersoorten of transgene muizen ingezet. Door het inzetten van beter transleerbare modellen wordt voorkomen dat er onnodige dierproeven verricht worden.

In 2018 heeft TNO voornamelijk knaagdieren gebruikt in onderzoek. Het betreft muizen (89%), cavia’s (9%) en ratten (2%). Meer dan vier vijfde van de muizen zijn transgene muizen. Doordat deze dieren zijn uitgerust met een menselijk gen zijn deze geschikt om onderzoek te doen naar menselijke ziektes. TNO fokt deze speciale muizen zelf. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de dieren die geboren worden zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Dit bereikt TNO onder andere door de fok centraal te coördineren, waarbij TNO ook is aangesloten bij een landelijk netwerk van fokcoördinatoren, en vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af gestemd worden. Hierdoor wordt fokoverschot zo veel mogelijk vermeden.

Tabel 2: Gebruikte diersoorten en aantallen TNO 2018

Hergebruik van dieren

Indien voor onderzoek het gebruik van organen of weefsels van dieren nodig is, spant TNO zich tot het uiterste in om het doden van dieren, speciaal voor deze doeleinden, te voorkomen. TNO heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht en verschillende andere instituten in Nederland voor het verkrijgen van organen en weefsels van o.a. varkens die zijn gedood ten behoeve van de opleiding van dierenartsen of die eerder in studies zijn gebruikt. Voor onderzoek naar opname van stoffen door de darm, waar vers darmmateriaal voor nodig is, heeft TNO van 11 varkens en 13 ratten darmmateriaal ontvangen.

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.