UvA studenten aan de slag met proefdiervrije innovaties vanuit economisch perspectief

Er worden steeds meer proefdiervrije technologieën ontwikkeld (denk aan organen-op-chips, organoids, 3D-bioprinten en geavanceerde computermodellen) en het lijkt erop dat het aantal gerelateerde bedrijfsactiviteiten toeneemt. In de meeste gevallen worden deze ontwikkelingen bekeken vanuit het perspectief van vervanging van een specifieke dierproef. Dit heeft als nadeel dat er erg vanuit de huidige situatie (dus een proefdier) wordt gedacht: de workflow en economische waardeketen blijven hierbij identiek.

De transitie naar proefdiervrije innovatie zou versneld kunnen worden als er meer inzicht komt in de transitie vanuit een economisch perspectief: hoe kan de bedrijfs-gerelateerde en commerciële inzet van proefdiervrije innovaties worden versneld? Binnen een project van de Tesla minor aan de Universiteit van Amsterdam wordt daarom de invalshoek gekozen van technologische ontwikkeling in combinatie met ondernemerschap en commerciële toepassing. Proefdiervrije innovatie zal immers pas een duurzame impact hebben als het wordt toegepast bij en door bedrijven. Relevante vragen hierbij zijn:

 • Wat zijn technologieën die aantoonbaar bijdragen aan vervanging of vermindering van proefdiergebruik? Denk hierbij aan bijvoorbeeld in vitro methoden, computational technieken en vroeg-klinisch onderzoek.
 • Welke proefdiervrije technologieën hebben zich de laatste jaren zodanig ontwikkeld dat deze door bedrijven commercieel worden aangeboden? Denk aan bijvoorbeeld technische start-ups en contract laboratoria.
 • Hoe zien de waardeketens eruit waarbinnen proefdiervrije innovaties hun plaats hebben of krijgen?
 • Wat zijn de obstakels binnen de waardeketen van proefdiervrije innovaties?
 • Hoe zal de commerciële omvang van proefdiervrije innovaties, en de gerelateerde werkgelegenheid, zich de komende 10 jaar ontwikkelen? Wat zijn belangrijke invloeden hierop (bijvoorbeeld wetgeving, technologische doorbraken, stimulering ondernemerschap)
 • Hoe verhoudt de situatie in Nederland zich met die van andere landen betreffende economische activiteiten op het gebied van proefdiervrije innovaties?

Drie studenten (Lara Janssen, Rebecca Geiselmann en Lonneke Schrijver) zullen de komende 5 maanden  met deze vragen aan de slag gaan. De opdrachtgevers zijn TNO (Han van de Sandt en Roeland Hanemaaijer) en Stichting Proefdiervrij (Debby Weijers). 

 

Algemeen

Proefdiervrije innovaties

Nederland heeft de ambitie om voorloper te zijn in de internationale transitie proefdiervrije innovatie. TNO werkt samen met bedrijven, overheden, academische instellingen en maatschappelijke organisaties... Lees verder
Proefdiervrije innovaties
Contact

Dr. ir. Han van de Sandt

 • Duurzame innovatie
 • gezondheid
 • veiligheid
 • toxicologie
 • blootstelling

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.