Duurzaam produceren: schone en veilige industriële productie

Wereldwijde industriële productie en consumptie overtreffen de capaciteit van de natuurlijke hulpbronnen en de capaciteit van regeringen en industrieën om vervuiling en afval te beheren.

Alhoewel industriële groei tientallen miljoenen mensen heeft gered uit de armoede in de afgelopen decennia, is het evident dat economische groei en de industriële productie gepaard gaat met ontoereikende veiligheid, gezondheid, en milieu, met inbegrip van recycling systemen, de behandeling van afvalwater, energievoorziening, watervoorziening en beheer van vaste afvalstoffen. Dergelijke tekortkomingen remmen de economische groei en vormen spanning op natuurlijke systemen, schade aan de volksgezondheid en het investeringsklimaat (UNIDO, 2014). TNO heeft kennis en ervaring van duurzaam produceren, resource efficiënte productie, afvalbeheer, levenscyclus analyse, veiligheid en gezondheid en hernieuwbare energie. Wij dragen kennis over, versterken capaciteit, hebben programma’s gericht op train-the-trainer, werken met gebruikersgroep en begeleiden MKB en MNE op het gebied van duurzaam produceren.

Ons werk

TNO helpt textielindustrie Bangladesh schoner produceren

TNO is, als één van de implementatie-partners van het Bangladesh Water PaCT (Partnership for Cleaner Textile) betrokken bij het opzetten van een kenniscentrum dat de textielindustrie in Bangladesh ondersteunt... Lees verder
Ons werk

Ergonomisch landbouwgereedschap (Ghana)

Voor kleine boeren is de hak het traditionele gereedschap. Ghanese boeren vroegen om een nieuw stuk gereedschap waarmee ze productiever en ergonomischer kunnen werken. Samen met lokale partijen heeft... Lees verder
Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking
Contact

Drs. Mathilde Miedema

  • Ontwikkelingslanden
  • Afrika
  • Bangladesh
  • Innovatie
  • Ontwikkelingssamenwerking
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.