Gezondheid: moeder- en kindzorg

Wereldwijd stierven in 2010 naar schatting 287 000 vrouwen tijdens de zwangerschap en bevalling, een daling van 47% ten opzichte van het niveau van 1990. Oorzaken zijn: een slechte gezondheidsstatus van vrouwen, en onvoldoende toegang hebben tot professionele zorg (VN, 2012).

De moedersterfte in ontwikkelingslanden is nog steeds 15 keer hoger dan in de ontwikkelde regio's. Er zijn versneld interventies nodig om aan de millenniumdoelstellingen te voldoen. TNO richt zich op moeder en kind zorg in Suriname en Afrika. Naast het monitoren van oorzaken voeren we ook interventies uit. Verbeteren van zelfmanagement tijdens de zwangerschap, E-health en verbeteren van diagnostiek ter plaatse zijn belangrijke ingrediënten. Extra aandacht wordt besteed aan de gezondheid van jonge vrouwen voordat ze zwanger zijn. De basis voor een gezonde zwangerschap (voor moeder en baby) ligt deels al in de pubertijd. Zo kunnen ondervoeding of een ongezonde leefstijl grote invloed hebben op de zwangerschap. Daarom is onze aanpak ook gericht op adolescente meisjes. We voeren het secretariaat van het wereldwijde netwerk Preparing for life.

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking
Contact

Dr. Symone Detmar

  • jeugdgezondheid
  • opvoeding
  • opgroeien
  • kwaliteit van leven
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.