Schoon drinkwater: zuivering

Water is essentieel voor de landbouw, gezondheid en kwaliteit van leven. Meer dan 1 miljard mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater en bijna 3 miljard mensen hebben geen goede sanitatie.

De markt voor water en sanitatie bij mensen met de laagste inkomens bedraagt 20 miljard dollar (The Next 4 Billion, IFC/WR). Deze marktvraag voor veilig en betaalbaar drinkwater zal aanzienlijk stijgen, vooral in stedelijke omgevingen. Water kan worden gezuiverd door op huishoud niveau filters en ontsmettingsmiddelen te gebruiken tegen bacteriologische vervuiling, terwijl op dorpsniveau meer complexe technologieën worden toegepast om chemische stoffen, zware metalen of zout te verwijderen. Deze oplossingen vereisen kennis en ervaring en soms ook elektriciteit. Tevens is een goed verdienmodel nodig. Veel NGO’s bieden zuiveringstechnologieën gratis aan, maar dit is geen duurzame aanpak. Er komen meer marktgericht oplossingen die bedrijfseconomisch kloppen. We zien dit vooral bij de sterk opkomende water kiosken.

TNO richt zich op het zuiveren van water, zowel op huishouden- als dorpsniveau. Oplossingen zijn betaalbaar door de doelgroep, functioneel en toegankelijk voor de armen.

Ons werk

Produceren en vermarkten van drinkwater in Tanzania

De meeste watersystemen in de Mara regio van Tanzania werken onder hun capaciteit. Het project NWASH laat zien dat een onafhankelijke mini-netwerk operator binnen 5 jaar 230.000 mensen kan voorzien van... Lees verder
Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking
Contact

Drs. Mathilde Miedema

  • Ontwikkelingslanden
  • Afrika
  • Bangladesh
  • Innovatie
  • Ontwikkelingssamenwerking
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.