Toegang tot gezonde voeding

Arme mensen besteden hun komen vooral aan voedsel; in totaal is dit in ontwikkelingslanden een markt van 2895 miljard dollar (The Next 4 Billion, IFC/WR). In de meeste ontwikkelingslanden werkt meer dan 70% van de bevolking in de agrarische sector.

Er zijn vooral veel kleine boeren die voedsel verbouwen voor eigen consumptie en voor hun inkomen. In deze landen is veel sprake van naoogst verliezen, vooral bij de boeren zelf. Soms worden de gewassen verwerkt (drogen, malen) om de houdbaarheid te verhogen en waarde te creëren via nieuwe voedingsproducten. De toenemende verstedelijking stimuleert dit proces. Er is behoefte aan een betere sortering op kwaliteit en verwerking. Er liggen kansen voor product innovatie op het gebied van koeling en opslag zonder elektriciteit netwerk, multifunctionele verwerkingsmachines, autarkisch systeem voor energie of omzetting van afval in energie. Naast de vraag om technologie, is een issue de slechte organisatie van de hele waardeketen. Veel NGO’s werken aan optimalisatie van de waardeketen, marktgericht vanuit de consument. Mobiele telefonie speelt een belangrijke rol in de communicatie en transparantie tussen spelers in de waardeketen.

Betere voedselverwerking leidt tot betere voedselzekerheid, voedselveiligheid, gezondheid, economie en milieu. Wereldwijd hebben 1 miljard mensen dagelijks honger en 2 miljard mensen een tekort aan eiwit, vitaminen en/ of mineralen (FAO). Dit zal nog verder toenemen, de vraag naar voeding stijgt met 70% in 2050 door een toenemende wereldbevolking. Innovatieve oplossingen met goede business modellen zijn nodig om dit probleem aan te pakken. TNO werkt aan het creëren van toegang tot gezond voedsel voor mensen met lage inkomens, het verhogen van de opbrengsten in de landbouw door toepassing van kassen en de reductie van naoogst verliezen.

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking
Contact

Drs. Mathilde Miedema

  • Ontwikkelingslanden
  • Afrika
  • Bangladesh
  • Innovatie
  • Ontwikkelingssamenwerking
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.