Bomencommissie bezoekt TNO Ypenburg

Zoals eerder is aangekondigd is TNO bezig met de voorbereidingen om de faciliteiten op huidige locatie Ypenburg te renoveren en uit te breiden. Daarvoor moet een klein deel van het bosachtige terrein rondom de huidige gebouwen langs de A4 verdwijnen. TNO zal na de bouwactiviteiten groen en water compenseren conform een door deskundigen opgesteld plan.

In het reguliere overleg met de Gemeente Den Haag is afgesproken om een bomencommissie in te stellen. Deze commissie moet samen met TNO vaststellen wat de verschillende percelen zijn waar groen verwijderd moet worden t.b.v. de geplande bouwactiviteiten.

Op maandag 14 december is de bomencommissie bijeen geweest op de TNO-locatie Ypenburg. De leden van de commissie kregen een korte presentatie waarin de plannen werden toegelicht. Daarna bezocht de de commissie het terrein Inclusief de zeven met lint afgezette percelen waarbinnen groen gerooid moet gaan worden. Hierdoor kregen de aanwezige een goed beeld van de situatie ter plaatse.

Aanwezig waren twee vertegenwoordigers van de dienst Groen Beheer, Gemeente Den Haag, de aannemer, de landmeter, een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging Boswijk en vanuit TNO de projectleider en de locatiemanager.

Zie ook het definitieve besluit en het compensatieplan TNO Ypenburg.

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.