Procedure

Wanneer krijgt TNO de vergunningen voor kappen of bouwen?

TNO heeft op dit moment vergunningen aangevraagd en gekregen voor het kappen van de bomen (incl het sperwernest), voor het dempen en graven van watergangen en voor de ontheffing van de Flora- en Faunawet voor de Klein Modderkruiper. De vergunning voor het bouwen en de milieutoestemming zijn inmiddels aangevraagd. De belangrijkste stukken vindt u terug op deze website bij “publicaties”.  

Is de bouw van nieuwbouw en modernisering niet al aanbesteed zoals in de krant stond?

De nieuwbouw en modernisering zijn nog niet aanbesteed. De verwarring komt wellicht omdat in 2014 wel een aanbesteding is gepubliceerd voor het ontwerp van de geplande nieuwbouw en modernisering. Het spreekt voor zich dat je pas een vergunning kunt aanvragen voor nieuwbouw met een gedetailleerd ontwerp.  

Waarom is het TNO terrein niet vrij toegankelijk?

Dat is niet toegestaan conform de beveiligings- en veiligheidsregels die gelden voor deze locatie.

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.