TNO op Ypenburg

Wat doet TNO op de locatie Ypenburg?

Op de locatie Ypenburg werkt TNO aan kennis en producten die de veiligheid van Nederlandse en buitenlandse burgers, militairen en hulpverleners vergroten. TNO ontwikkelt en beproeft met partners effectieve bescherming tegen wapens als messen, kogels en explosieven. Dat loopt uiteen van voertuigen waarmee Nederlandse militairen beschermd zijn tegen bermbommen tot kogel- en meswerende vesten die agenten langdurig comfortabel kunnen dragen en bankbalies die bestand moeten zijn tegen het geweld dat overvallers kunnen gebruiken. Maar ook het verbeteren en beoordelen van detectiemethoden om explosieven op te sporen op bijvoorbeeld luchthavens wordt door TNO gedaan. Ook kijkt TNO naar de veiligheid, houdbaarheid en betrouwbaarheid van vuurwerk en pyrotechnische middelen zoals lichtkogels voor op zee.

Daarvoor is veel onderzoek nodig en ook veel beproevingen. Je weet immers pas of iets effectief is, als je er op een realistische test op hebt uitgevoerd.

Het onderzoek en de beproevingen gebeuren al sinds jaren allemaal in afgesloten bunkers. Dat is veiliger en belangrijk om altijd dezelfde omstandigheden te hebben en het voorkomt (geluids)overlast voor onze buren.

Waarom wordt er uitgebreid?

Op dit moment zijn de activiteiten van TNO op dit gebied verdeeld over de locaties Ypenburg en Rijswijk. Met de nieuwbouw kunnen die activiteiten van Rijswijk naar Ypenburg verplaatst worden. Dat is effectiever en efficiënter. Tegelijkertijd worden de bestaande voorzieningen in Ypenburg weer helemaal gemoderniseerd. Door de vernieuwing van het lab blijft onze expertise ten behoeve van maatschappelijke veiligheid en defensie voor de toekomst verzekerd. Er is overigens geen sprake van een uitbreiding van de opslag van de middelen die we nodig hebben voor ons onderzoek.

Hoe groot wordt de totale uitbreiding / modernisering?

Er bestaat verwarring hoeveel m2 de uitbreiding/modernisering in totaal zal beslaan. Ten tijde (2011) van de overeenkomst met de Gemeente Den Haag zijn partijen uitgegaan van een ruwe inschatting dat er een 'footprint' van zo’n 5000 m2 nodig zou zijn. Nu de plannen voor Ypenburg concreter zijn, blijkt die inschatting aardig overeen te komen. In totaal gaat het om zes nieuwe gebouwen met een totale footprint van circa 5000 m2;  dat komt overeen met de inschatting uit 2011. De aanbesteding voor het ontwerp zoals die in 2014 is ingediend hanteert een andere eenheid: bruto vloeroppervlak.

Welke faciliteiten en werkzaamheden komen naar Ypenburg of worden daar uitgebreid ?

Samengevat gaat het om:

  • Kantoorruimtes en werkplekken voor zo’n 28 extra medewerkers.
  • Faciliteiten om de veiligheid van o.a. munitie, vergelijkbare artikelen en stoffen te bepalen. Ruimtes om detectiescanners (voor beveiliging op o.a. luchthavens) te testen en te certificeren 
  • Een testruimte voor voorstuwingssystemen ten behoeve van de ruimtevaart
  • Test- en onderzoeksruimtes voor het kwalificeren van gevaarlijke stoffen. 
  • Werkplaatsen en opslagruimtes voor gereedschap, apparatuur en machines. 
  • Ruimtes voor de uitvoering van thermische en chemische analyses van energetische materialen.

Wanneer starten de werkzaamheden

De werkzaamheden zullen naar verwachting in het eerste kwartaal 2016 starten.

Informatie aan bewoners?

Op maandag 22 juni en dinsdag 9 februari zijn er bijeenkomsten in het Piet Vinck centrum geweest waarin TNO aan de bewoners van Ypenburg de plannen voor hun terrein in Ypenburg voor de komende jaren uit de doeken deed en ook vragen van bewoners beantwoordde. Onderdeel van het communicatieplan is deze website welke actuele informatie en gelegenheid geeft tot reageren.

TNO zou toch vertrekken uit Ypenburg?

Eind 2009 bleek dat de optie om te verhuizen naar Cromstrijen niet haalbaar was. Daarna zijn nieuwe alternatieven bekeken. Van die alternatieven is Ypenburg overgebleven. In overleg met de gemeente Den Haag is het verblijf op Ypenburg besproken en in 2011 overeengekomen.

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.