Veiligheid en overlast

Wat betekent de uitbreiding voor de risico’s voor de omgeving

Er verandert niets aan de veiligheidssituatie. De veiligheidscirkels rond de locatie Ypenburg zijn gebaseerd op de opslagcapaciteit van de in het midden van het terrein gelegen opslagbunkers. Daarin slaat TNO de beperkte hoeveelheid stoffen en materialen op die TNO voor haar onderzoek nodig heeft. Die capaciteit verandert niet en daarmee veranderen ook de veiligheidscirkels niet. Het onderzoek en de beproevingen die TNO verricht en gaat verrichten op Ypenburg vinden allemaal plaats in afgesloten ruimtes (bunkers). Dat is veiliger, de omstandigheden tijdens het onderzoek zijn zo constant en onze buren hebben er maar minimaal (geluids-)overlast van.

Er zijn ook plannen voor een heli-haven in de buurt van TNO Ypenburg. Is dat wel veilig met de activiteiten en opslag op het TNO terrein?

Dat is ter beoordeling van de vergunningverlener. TNO heeft de Gemeente Den Haag wel attent gemaakt op de mogelijke combinatie van activiteiten.

Komt er ook extra opslag van explosieven en munitie voor onderzoeksdoeleinden op het terrein? 

De hoeveelheid explosieven die TNO mag opslaan wijzigt niet ten opzichte van de huidige situatie. Op termijn zal de bestaande opslag ook gemoderniseerd worden.

Eerst mochten 4 kavels aan de rand van TNO Ypenburg niet bebouwd worden, nu komen ze blijkbaar wel op de markt.

Het mogelijk aanbieden van kavels is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Gaat de omgeving meer last of hinder ondervinden door de uitbreidingen?

Overlast en hinder tijdens de bouw, bijvoorbeeld door extra bouwverkeer, zal niet te voorkomen zijn. TNO zal haar uiterste best doen de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.