Early Research Program: Complexity - Grip op Complexiteit

TNO's Programma ‘Grip op Complexiteit’ richt zich op de ontwikkeling van modellen om het gedrag van complexe systemen beter te begrijpen en zo goed mogelijk te voorspellen. Door te variëren met variabelen en relaties in het model kunnen we het effect van een interventie op het gedrag van een complex systeem simuleren: Grip op Complexiteit. TNO focusseert zich op complexe systemen in de gebieden logistiek, gezondheid en circulaire economie.

Logistieke complexe systemen

Zeehaven als voorbeeld van een complex systeem

De projecten voor complexiteit en logistiek richten zich op het verbeteren van het vrachtvervoer. Het project SWARMPORT richt zich op het ontwikkelen van een prototype simulatiemodel voor zeehavens. Het doel van het model is stakeholders te helpen met het optimaliseren van processen. In het project COMET wordt een veelbelovend concept ontwikkeld met als doel de planners van vrachtvervoer te informeren over de optimale keuze van  multimodaal transport (binnenvaart, vrachtwagens, trein) op basis van prijs, gewenste levertijd en andere relevante factoren. Het project ToGRIP richt zich op de ontwikkeling van een model voor het bepalen van de optimale route over de weg rekening houdend met de dynamiek van het verkeer. Het project TRANS-SONIC richt zich op de ontwikkeling van block chain technologie voor logistieke vraagstukken.

Gezondheid als complex systeem

In het project Grip on Health richt TNO zich op het verbeteren van de primaire en secundaire preventie in de gezondheidszorg. We ontwikkelen prototype biopsychosociale simulatiemodellen met als doel om mensen inzicht te geven in het effect van gedrag en interventies op gezondheid en performance. In het project wordt bijvoorbeeld een  model ontwikkeld om het effect van gedrag te simuleren op gezondheidsklachten, burn-out en performance. Tevens ontwikkelen we een kostenmodel met het doel om meerdere stakeholders inzicht te geven in de optimale keuze van geïntegreerde interventies ter preventie van chronische gezondheidsproblemen zoals type 2 diabetes.

Circulaire economie

Binnen circulaire economie focusseert TNO zich op systeemtransities: bijvoorbeeld de transitie van olie en gas naar duurzame energie en de transitie naar het toepassen van gesloten ketens voor materiaalgebruik.

In alle projecten heeft TNO speciale aandacht voor het in kaart brengen van het stakeholderslandschap en de behoeftes van stakeholders.

In de projecten werkt TNO samen met universiteiten, private partners en/of autoriteiten, en topsectoren door middel van participatie in NWO calls.

Early Research Programma
Contact

Dr. Esther Zondervan-van den Beuken

  • nanomaterialen
  • complexiteit
  • risico's
  • blootstelling
  • veilig ontwerp
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.