Early Research Program: Human Enhancement

Het Early Research Program Human Enhancement streeft ernaar veilig, productief en gezond werken te verbeteren door een optimalisatie van de samenwerking tussen mensen en adaptieve systemen in complexe situaties. 

Het Early Research Program (ERP) Human Enhancement bestaat uit twee onderzoekslijnen. De eerste onderzoekslijn, adaptieve automatisering, ontwikkelt adaptieve ondersteuningsconcepten die het varen en besturen veiliger, productiever en comfortabeler maken. Dit wordt gerealiseerd op basis van een model van adaptieve automatisering dat zich real-time aanpast aan de capaciteiten en individuele voorkeuren van mensen en aan externe taakomstandigheden zoals weer en verkeer. De tweede onderzoekslijn van dit ERP, menselijke veerkracht, ontwikkelt kennis, methoden en  tooling om de veerkracht van werknemers te meten en te beïnvloeden zodat ze beter met stressvolle en belastende omstandigheden om kunnen gaan. De focus ligt hierbij op de ontwikkeling van een systeem dat verschillende soorten metingen (psychosociaal, fysiologisch) combineert en gepersonaliseerde feedback geeft aan de gebruiker.

Adaptive Automotive Automation / Adaptive Maritime Automation

 

Adaptieve Automatisering

Er is een steeds toenemende mate van automatisering van systemen in onder andere de industriële sector (maritiem en offshore) en in de mobiliteitssector (geautomatiseerd rijden). Het wordt alom erkend dat het gedrag en de interactie van gebruikers met deze systemen de sleutel is tot succesvolle en veilige innovatie. Dit vereist echter een geoptimaliseerde en dynamische interactie tussen mens en systeem. Kennisdoorbraken zijn nodig om de volgende generatie adaptieve systemen voor veilige en efficiënte werking te ontwikkelen. Dit vereist nieuwe gevalideerde en transparante (human-in-the-loop) automatisering modules. De ambitie van deze onderzoekslijn in het ERP Human Enhancement is om een transparant (human-in-the-loop) adaptief automatiseringsplatform te ontwikkelen dat de veiligheid verbetert, maar dat ook taken controleert op basis van een computationeel model dat de menselijke taakbelasting evalueert en voorspelt. 

Human Enhancement by Maritime Adaptive Automation

 

TNO Personalised ADAS

 

Human Resilience

Menselijke Veerkracht

Momenteel is bijna de helft van de arbeidsongeschiktheid gerelateerd aan psychosociale factoren, hetgeen een stijging is van 30% sinds 1998. Bedrijven beseffen dat een toename van menselijke veerkracht een voorwaarde is voor verbetering van de gezondheid en organisatorische prestaties. Echter, doeltreffende veerkracht instrumenten en interventies ontbreken. Dit resulteert in hoge personeels- en organisatiekosten. Dit betekent dat maatregelen die veerkracht verbeteren niet alleen belangrijk zijn voor het behoud van gezondheid en operationele prestaties, maar ook voor financiële besparingen. Hoewel het belang van het ondersteunen van de veerkracht van de medewerkers algemeen aanvaard is, ontbreekt een geïntegreerde theorie. De ambitie van deze onderzoekslijn in het ERP Human Enhancement is de ontwikkeling van een multidimensioneel model voor menselijke veerkracht, gebaseerd op psychosociale en fysiologische factoren, die de basis vormt van meetinstrumenten en effectieve interventies.

Zie de presentatie 'Adaptive Automation'

Naar Prezi
Downloads
Early Research Programma

Prof. dr. Jan Maarten Schraagen

Contact

Prof. dr. Jan Maarten Schraagen

  • Cognitive Engineering
  • Human Factors
  • Work analysis
  • Expertise
  • Team cognition
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.