Functional Ingredients

De expertisegroep Functional Ingredients (FI) houdt zich bezig met onderzoek gericht op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor biopolymeren. Biopolymeren worden op grote schaal in de natuur gevonden en gebruikt in zowel food- als non-foodtoepassingen. De activiteiten van FI omvatten de hele keten van het begin van ingrediëntenontwikkeling tot ingrediënttoepassing op een multidisciplinaire wijze.

Onderzoek Functional Ingredients

De projecten van FI strekken zich uit tot een breed scala aan biopolymeer gerelateerde onderwerpen. Voorbeelden lopen uiteen van het verkrijgen van functionele eiwitten uit groene gewassen, zoals bietenloof tot de fysische modificatie van zetmelen door bij voorbeeld gebruik te maken van oververhitte stoom waarmee clean label levensmiddelen worden geproduceerd. Ook vermindering van suiker, verzadigde vetten en zout in producten zoals snacks, snoep en vleesproducten, in combinatie met selectieve scheiding van suikers uit vruchtensappen, zijn ontwikkeld om de herformulering activiteiten te ondersteunen. En last but not least de ontwikkeling van nieuwe voedingsvezels is recent een hot item.
Het onderzoek in de non-foodsector is gericht op het voorbehandelen van biomassa (voornamelijk lignocellulose) tot glucose voor bio-ethanol of andere fermentatiedoeleinden of de biomassa (componenten) gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe materialen.

Onze expertise

Functional Ingredients is actief op 4 belangrijke onderzoeksgebieden:

  • Eiwittechnologie
  • Koolhydraatchemie
  • Fysica en applicatie
  • Innovatieve processing.

Deze onderzoeksgebieden overlappen elkaar en de meeste projecten zijn een combinatie van ten minste twee van de genoemde onderzoeksgebieden. Elk van de kernactiviteiten van functionele ingrediënten speelt een cruciale rol in projecten in de expertisegroep. Projecten binnen de expertisegroep worden altijd multidisciplinair uitgevoerd om optimale oplossingen te creëren. Als gevolg van de brede kennisbasis heeft FI de mogelijkheid om een breed spectrum van biopolymeer gerelateerde onderwerpen, zowel in de food- en non-foodgebied, te omvatten.

Projectvoorbeelden

Projectactiviteit Functional Ingredients

Reductie van suiker in vruchtensappen
FI heeft voor een bedrijf een scheidingsproces ontwikkeld om de hoeveelheid suiker uit vruchtensappen te verlagen terwijl de smaak niet is veranderd. Op deze manier is een nieuwe productgroep vruchtensappen ontstaan met minder calorieën.
Reductie van suiker in chocolade repen
Ook in deze markt speelt verlagen van calorieën een belangrijke rol. Het project is een onderdeel van ons programma op het gebied van herformuleren van voedingsmiddelen. Deze technieken worden ook toegepast voor de verlaging van vet en zout.
Ontsluiten van biomassa
Het produceren van glucose lignocellulose nevenstromen wordt steeds belangrijker. FI heeft een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om bij hogere droge stof concentraties enzymatisch glucose vrij te maken. Deze glucose kan vervolgens via fermentatie worden omgezet in nuttige materialen.

Kennis

Voeding & Gezondheid

TNO zoekt naar mogelijkheden om via voeding de gezondheid te verbeteren. Bart Keijser, Senior Scientist: “Op dit moment zijn voedingsadviezen ‘one size fits all’ en kijken we nog te weinig naar de persoonlijke... Lees verder
Kennis

Hoogwaardige voedselproducten

Fabrikanten willen efficiënt en duurzaam produceren én voldoen aan de kwaliteitseisen van consumenten. Daarbij geldt: kwaliteit is belangrijk maar taste is king! TNO combineert kwaliteitseisen voor smaak,... Lees verder
Kennis

Voedselveiligheid

Sneller incidenten opsporen, inschatten welke risico’s eraan komen en bij een crisis snel de gevaren in kaart brengen en maatregelen nemen. Daaraan werken we op het domein van voedselveiligheid. Zodat... Lees verder
Roadmap

Food & Nutrition: van ingrediënt tot consument

Gezonde voeding draagt bij aan gezondheid en vermindert welvaartsziekten als obesitas en diabetes. TNO ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen en produceren van gezonde voeding en veilige en duurzame... Lees verder
Ons werk

Produceren en vermarkten van drinkwater in Tanzania

De meeste watersystemen in de Mara regio van Tanzania werken onder hun capaciteit. Het project NWASH laat zien dat een onafhankelijke mini-netwerk operator binnen 5 jaar 230.000 mensen kan voorzien van... Lees verder
Downloads
Nieuws

Successvolle test met water zuivering in Tanzania

12 juli 2016
In veel gebieden in Tanzania bevat het grondwater van nature veel fluoride. Dit zorgt voor bruinkleuring van de tanden en andere  gezondheidsproblemen. In samenwerking met andere partijen heeft TNO een... Lees verder
Nieuws

Lunch met minder zout leidt niet tot compensatiegedrag

17 maart 2015
Consumenten die een lunch nuttigen met producten die gemiddeld 41% minder zout bevat, accepteren deze producten en compenseren de lagere zoutinname niet in de loop van de dag. Voedingsmiddelen met een... Lees verder
Nieuws

Gezond volkorenbrood met de smaak en textuur van wit

20 januari 2015
Als we allemaal voldoende vezels binnenkrijgen, bijvoorbeeld door het eten van volkorenbrood, draagt dat bij aan het voorkomen van hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en meer. Maar in de meeste Europese... Lees verder

Earth, Life & Social Sciences

Dr. ing. Jan Jetten

Contact

Dr. ing. Jan Jetten

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.