Geoscience

De ondergrond is belangrijk. Het voorziet ons van energie, water en mineralen, bronnen die onmisbare activa voor een land zijn en waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Vaak vergeten we dat we er bovenop leven – de ondergrond is deel van onze leefomgeving. Haar eigenschappen bepalen grondstabiliteit, de mate waarin mijnbouw activiteiten neveneffecten opleveren zoals bodemdaling en aardbevingen en hoe en in welke mate aarde en grondwater kwetsbaar zijn voor ingrepen van de mens. Daarnaast gebruiken we de ondergrond voor diverse vormen van opslag: thermische energie, gas, CO2 en diverse afvalstromen. Vandaar dat de ondergrond ‘terra cognita’ (bekende wereld / bekend terrein) moet zijn en dat is de specialiteit van ons cluster voor zowel de diepe als ondiepe ondergrond.

Het is de collectieve missie van het cluster om geo-wetenschappelijke data en informatie beschikbaar te stellen en om geo-wetenschappelijke kennis en modellen toe te passen ten behoeve van duurzaam, efficiënt en veilig gebruik van de ondergrond, alsmede het reduceren van de kosten en risico’s voor de maatschappij gerelateerd aan gebruik van de ondergrond.

Onze expertise zetten we voornamelijk in voor het Thema Energie en specifiek voor de Geologische Dienst van Nederland en voor het domein Geo-Energie wereldwijd.

Onze expertisegroepen:

Belangrijke partners zijn: Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, Universiteit van Amsterdam, Deltares, RIVM, KNMI, Alterra, Sintef, IFP en GFZ.

Belangrijkste stakeholders zijn: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, energiebedrijven, olie- en gasproducenten.

Daarnaast beheren wij de ‘schatkamer van de ondergrond’, namelijk het Kernhuis waar een van de grootste collecties grondmonsters van Nederland bijeengebracht zijn. In een loods vol stellingkasten liggen boorkernen opgeslagen met een totale lengte van 4.400 kilometer.

Earth, Life & Social Sciences

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.