Human & Operational Modelling

We zijn actief in het optimaliseren van operationele samenwerking door het modelleren van organisaties, operaties en menselijk presteren. Hiermee helpen we de maatschappij veiliger te maken. Wij beschikken over wetenschappelijke kennis en een diep begrip van de specifieke domeinen,, waarbinnen onze experts onderling nauw samenwerken. Onze faciliteiten zijn state-of-the-art. Door die combinatie leveren we voortdurend innovatieve oplossingen.

Onze expertisegroepen

Door onze maatschappelijke en wettelijke taak is en blijft Defensie wezenlijk als strategisch partner van TNO. In het maatschappelijke veiligheidsdomein zijn ook het ministerie van Veiligheid & Justitie en de Nationale politie strategisch partner. Daarnaast groeit ons belang voor de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Interne en externe veiligheid zijn nauw verweven en komen direct samen in civiel-militaire samenwerking en de Geïntegreerde Benadering.

Onze faciliteiten

Graag vertel ik u meer over onze activiteiten en hoe wij bedrijven en overheden in binnen- en buitenland helpen innovatieve oplossingen te realiseren op het gebied van defensie en veiligheid. Bel of mail mij.

Earth, Life & Social Sciences

Dr. ir. Esther van den Hengel

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.