Life

De mens is wat hij eet” zei Anthelme Brillat Savarin in 1825. Sindsdien is onze kennis van mensen en hun gezondheid fors toegenomen. We komen er achter dat behalve voeding, ook geneesmiddelen, leefstijl, opvoeding, gedrag, sociale omgeving en individuele eigenschappen sterk op elkaar inwerken. Het complexe samenspel hiervan beïnvloedt zo niet bepaalt het welzijn van de mens als individu en als onderdeel van een sociaal netwerk.

Interventies op slechts 1 van deze factoren leidt zelden tot een duurzaam gewenst effect. Het cluster LIFE richt zich daarom op het ontwikkelen van interventies die meerdere factoren tegelijk aanpakken. En omdat iedere mens verschillend is, zowel intern (biologisch: nature) als extern (opvoeding, sociale omgeving: nurture), richten we ons op een gepersonaliseerde aanpak.

Ieder mens verdient de interventie die het best past bij zijn of haar persoonlijke situatie.

Binnen dit complexe speelveld richt het cluster LIFE zich op systeemoplossingen in preventie, interventie en zorg, met zowel maatschappelijke als economische impact. Hiertoe zetten we in op de volgende kennisgebieden:

  • Biologie van de mens: kennis van ziekteprocessen bij de mens en in modelsystemen en het ontwerpen en implementeren van gezondheid bevorderende interventies.
  • Interactie tussen mens en microbiota: Het samenspel van de mens en zijn bacteriën in gezondheid en ziekte en het meten en beïnvloeden hiervan.
  • Voedingsproductie en personificatie: Het innoveren van extractie van voedingsstoffen uit klassieke en alternatieve bronnen voor koolhydraten, zetmeel en eiwit. Het kunnen vervangen van componenten van voedingsmiddelen bij productie zodat het resultaat leidt tot gezondere en even lekkere producten.
  • Gedragsinterventies: Het meten, modelleren en bepalen van het effect van interventies op menselijk gedrag en leefstijl, voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder bij jeugd en bij mensen die lijden aan specifieke ziekten;
  • Omgevingsinvloed: de invloed van blootstelling aan fysieke en mentale prikkels over een langere tijd en de gezondheidsrisico’s en effecten die daar bij horen;
  • Sociale context, arbeid en organisatie: het ontwikkelen van organisatievormen en sociale context waarbinnen een diversiteit aan competenties, beperkingen en persoonlijke omstandigheden kan worden vertaald in een optimaal functionerende participatie in werk en samenleving, inclusief daarbij bruikbare hulpmiddelen.

Het cluster LIFE bestaat uit de volgende expertise groepen:
Functional Ingredients
Microbiology and Systems Biology
Risk Analysis for Products in Development
Metabolic Health Research
Work & Health Technology
Sustainable Productivity
Child Health

Wij werken samen met onder meer de Universiteiten van Amsterdam, Utrecht,  Leiden, Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Maastricht en Wageningen. Dit doen we door middel van onze hoogleraren en door structurele samenwerking in (Internationale) onderzoeksprogramma’s. Daarnaast hebben we een actief lectorenbeleid met Nederlandse Hogescholen.

We zijn bijzonder trots op onze faciliteiten waaronder:

  • Micro Biology Labs inclusief BSL 3 lab, celbiology lab en aerosol test chamber
  • Biomedical Accelerator Mass Spectrometry Lab
  • Diamonds en ERIS Risico Analyse Labs
  • Food Physics Lab inclusief Chromatography, Biorefinery, Protein Purification en Super Heated Steam faciliteiten

 

Earth, Life & Social Sciences

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.